Sme šťastní, že máme v RKB našu malú klubovničku, kde sme mohli hneď pri ihrisku po zápase zorganizovať koncoročnú oslavu. Každý mohol priniesť svoje vlastné jedlo a nákupom drinkov sme navyše podporili klub.

Privítali sme na oslave i dvoch talianskych cestovateľov, fanúšikov rugby, ktorí sa k nám pripojili. Počas večere sme udelili odmeny aktívnym členom, malé darčeky za veľké úsilie. Náš rozpočet je tesný a dobre spravovaný, ale dávame viac ako len konzumný svet môže ponúknuť,

Vďaka dobrej organizácii, šťastí pri verbovaní nových členov, vzdelaných a slušných ľudí, budujeme klub krok po kroku a túto jeseň sme sa veľmi posunuli. Snažíme sa zdieľať tieto hodnoty a veríme, že tak prilákame ďalších ľudí, s ktorými sa cítime dobre a sme spolu viac ako len na zápasoch.

rugbyklubbratislava@gmail.com

www.quantior.com

Quantior

Večera sa po upratovaní predĺžila do neskorého večera. Mali sme i peknú diskusiu a spoliehame sa na dobrú motiváciu tímu pokračovať aj cez zimu, keď budeme trénovať vnútri. Tentoraz nebude zimná prestávka a čakáme, že čoskoro budeme znova hrať.

Vďaka partnerstvám, ktoré máme s Viedňou, Brnom, Piešťanmi, Žilinou a očakávaným rugby tours zo Škótska, Anglicka, Izraela a Budapešti je náš kalendár už teraz nabitý a po potvrdení dátumov bude naozaj zaplnený.

Najdôležitejšia, po všetkých tých rokoch, je však komunita, vytvorená okolo RKB vďaka našej vášni, osobnému zapojeniu (marketing, trénovanie, upratovanie, údržba ihriska… ) a vďaka silnej profesionálnej sieti.

Nechceme len silných hráčov a šampiónov. U nás je miesto pre každého, kto je ochotný dať si s nami dobré pivo.

The RKB is pleased to have his own tiny club house, where we can organize on the same spot a celebration end of the year.

Everyone could bring their own food, and we get revenue from the drinks.

We had a chance to host two Italians on a trip to Bratislava, and luckily staying around with us, fan or rugby.
During the dinner, we have share the rewards to the active members, little presents to great commitments. Our budget is tight and well managed, but we give more than simply the consumering world could offer.

Building the club step by step, we have moved forward this Autumn 2019, thanks to a good organization, luckiness to attract new faces, well educated and polite people. Those values we try to share and we believe in to attract people and to feel well together, sharing more than a match game.

The dinner has extended till late evening, after to clean up and tidy up. However we had nice discussion, and could rely on the good motivation of the crew to keep on during the winter, cause we move to indoor training. This time, it would be no break and we expect to play very soon.

Thanks to the great partnership we have with Vienna, Brno, Piestany, Zilina, and on going rugby Tour with Scotland, England, Israel and Budapest, our calendar is somehow pretty busy and close to be full once we set up dates officially.

The most important, after those years, is the community created around RKB, regarding this passion, but also with personal involvement (marketing, coaching, cleaning, maintenance of the pitch, and many others), and thanks to a strong professional network.

Not necessary we beg for strong players and champions, there is a place for everyone, as long as you consume a good beer with us.