Darovanie 2 % z dane

Olympic RKB, Občianske združenie Rugby Klubu Bratislava, je zaradené do zoznamu príjmateľov 2% z dane. Budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete podporiť náš klub a poukázať Vaše 2% práve nám. 🙂

Link na aktuálny zoznam prijímateľov 2% z dane: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/zoznam-prijimatelov-z-nk-sr

Údaje potrebné na poukázanie 2% z dane:

Názov: Olympic RKB

IČO: 53342259

Právna forma: Občianske združenie

Ulica: Broskyňová 1194/29A

Mesto: 90045 Malinovo

Číslo účtu a banka: SK2383300000002802078546, Fio banka a.s

rugbybratislava@gmail.com

Ako na to:

Dobrovoľníci – ľudia, ktorí dobrovoľnícky odpracovali aspoň 40 hodín, môžu darovať až 3% z dane.

Musia vyplniť potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti (môžete ho stiahnuť na tejto stránke).

Toto potvrdenie si nechajú podpísať/ potvrdiť v organizácii, v ktorej dobrovoľníčili.

Pre Olympic RKB potvrdenia podpisuje Charles Cimetiere.

Potvrdenie doručte spolu s ostatnými tlačivami (daňovým priznaním / vyhlásením + potvrdením) daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.

Ľudia, ktorí si daňové priznanie podávajú sami

  1. 2% z dane môžete poukázať rovno v daňovom priznaní. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (daňové priznanie FO typ A – VIII.oddiel, daňové priznanie FO typ B – XII.oddiel)
  2. Ak ste pracovali ako dobrovoľník, vyznačte v daňovom priznaní, že spĺňate podmienky pre daroavnie 3% z dane a vypočítajte príslušnú čiastku.
  3. Daňové priznanie (dobrovoľníci aj potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti) doručte poštou alebo osobne daňovému úradu v mieste vašeho bydliska najneskôr do 31.3.2023.
  4. Tu zistíte, ktorému daňovému úradu máte tlačivá poslať: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

Minimálna suma,ktorú môžete poukázať sú 3 €.

Zamestnanci

  1. Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň (tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň). Požiadajte v ňom zamestnávateľa, aby Vám vystavil potvrdenie o zaplatení dane.
  2. Ak chcete darovať 3 % z dane, rôzni zamestnávatelia môžu mať rôzne pravidlá. Je dobré, nie však nevyhnutné, vedieť zamestnávateľovi povedať, že máte záujem a oprávnenie darovať 3% a mať vyplnené a potvrdené potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti. Pre darovanie 3% je najdôležitejšie správne spraviť kroky 3. a 4 uvedené nižšie.
  3. Vyhlásenie a potvrdenie (dobrovoľníci aj potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti) doručte do 30.4.2023 daňovému úradu podľa miesta vášho trvalého bydliska.
  4. Tu zistíte, ktorému daňovému úradu máte tlačivá poslať: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

Veľké firmy často myslia na tieto formality a zamestnancov vopred informujú a vyzývajú, aby požiadali o ročné zúčtovanie – nebojte sa pýtať sa na HR / personálnom oddelení, sledujte firemné newslettre.. 🙂

Viac informácií nájdete napríklad na stránkach:

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-poukazat-2-z-dani/

http://rozhodni.sk/

Na tejto stránke si môžete stiahnuť tlačivá: Vyhlásenie o poukázaní podielu dane, Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti

Ďakujeme!

%d bloggers like this: