Rugby Klub Bratislava - Vianoce poster

Rugby Klub Bratislava location

Vianočná večera v sobotu, 7. decembra po zápase RKB vs. Slovan

Radi by sme pozvali členov RKB na záverečnú oslavu roka po domácom zápase.

Máme šťastie, že kalendár i počasie nám prajú.

Ako to bude prebiehať?

Prineste si dobrú náladu, vlastné jedlo a peniaze. Budeme predávať drinky, aby sme získali príjmy pre klub.

Budeme diskutovať o sezóne 2019, projekte pre rok 2020, našich úspechoch i zlyhaniach. Bude to príležitosť na relax, spoločné posedenie a rozhovory, keďže po tréningoch sa všetci zvyknú ponáhľať domov.

Podujatie je otvorené pre každého, kto má nejaké spojenie s RKB: rodiny, priateľky a priatelia, manželky a manželia, kamaráti, milenky i nepriatelia, ktorí chcú utratiť veľa peňazí na pivo.

rugbyklubbratislava@gmail.com

www.quantior.com

Quantior

Christmas Vianoce Rugby Bratislava
Christmas Vianoce Rugby Bratislava

Christmas dinner on Saturday 7th December after the match RKB vs Slovan

We would like to invite our RKB members to the final celebration of the year, having the chance to host a home match as well.

Indeed, we are pretty lucky with the calendar and the weather.

How does it work?
Bring your good mood, your own food and some cash. We will be selling drinks to get a revenue for the club.

We will discuss about our season 2019, our project 2020, our achievements, our failures. It’s gonna be the opportunity to relax, sit together and talk when usually we rush before and after the trainings.

The event is open to any connection of the RKB members: like family, girlfriend, boyfriend, wife, husband, friends, lovers and ennemies willing to spend a lot in beers.

animated christmas wallpapers 2