Rugby Klub Bratislava Dec 2019 vs Slovan
Rugby Klub Bratislava Dec 2019 vs Slovan

RKB hostilo posledný zápas roku 2019, derby so Slovanom

Počasie nám dostatočne praje na to, aby sme si ešte v decembri mohli vonku zahrať. Sme radi, že kombinácia počasia, našej agendy a dostupnosti Slovana nám priala.
Slovan aj vďaka posilám z Brna Bystrce postavil silný tím so stabilným lineoutom a dobre organizovaným rojom. Myslíme si, že sme mali lepší útok so skvelými talentovanými jednotlivcami, no útok bez lôpt od rojníkov je nanič.
Teší nás však, že sme postavili kompletný tím RKB i napriek chýbajúcim 4 hráčom, pričom niektorí sa rozhodli nehrať práve v tomto derby.
Sme povďační aj za kopanie do hlavy na zemi a tlačenie v ruckoch, dobrý spôsob ako budovať skutočný rugby spirit na Slovensku. Je to zároveň ako thajská masáž zadarmo na podporu nespavosti.
Ukončili sme našu sezónu 2019, máme za sebou úžasnú jeseň s novými tvárami, zlepšením a novými projektmi.

rugbyklubbratislava@gmail.com

www.quantior.com

Quantior

The RKB has hosted the last match of the year 2019, for a derby match

We have appreciated their venue, and the weather was friendly enough to play outdoor in December.

Indeed, we were lucky with the agenda, weather, and availability of Slovan.

Thanks to the reinforcement from Brno Bsytrc, Slovan had a strong team with stable line out and well organize front pack. We assume we had better backs, with incredible individual talents, but backs without balls from forwards are nothing.

Above all, we are pleased to set a full team RKB, missing 4 players, with some who have decided to step away from that derby.

As well, we are grateful about the kicks to the head on the floor, and pushes to the rucks, nice to build a true rugby spirit in Slovakia. Also, it helps for a free thai massage, supporting insomnia.

We set and close the agenda for 2019, it was a real beautiful season Autumn 2019, with new faces, improvements, and new projects going on.

Rugby is a sport for every sizes and weights
Rugby is a sport for every sizes and weights