Poplatky – Rugby Klub Bratislava

Juniori Výber slovenskej rugby proti Viedni rakúsko 2022

Juniori Výber slovenskej rugby proti Viedni rakúsko 2022

jar 2023

Muži  50 eur
deti 50 eur

Číslo účtu: SK54 0200 0000 0037 6737 9259
BIC: SUBASKBX

Február, marec, apríl, máj, jún
Rugbyové tréningy a zápasy

%d bloggers like this: