Rugby ragby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko Vienna Junior U16

V súboji medzi RC Donau a Celtic Vienna sme boli zainteresovaní jedným z našich juniorov U16 Tomom K .. Sme hrdí na to, že sme sa zúčastnili tohto zápasu podporujúcich Celtics a želáme, aby sa do takejto súťaže zapojilo viac detí z Bratislavy.

Na štadióne U16 chýbali niektorí hráči z nášho klubu a sme si istí, že v budúcnosti budú naši chlapci častejšie súťažechtiví.

Medzitým sme stále pomaly budujeme našu rugby školu, aby sme trénovali mládež a pripravili sme sa tak na konkurenciu na úrovni.

Klub je takisto vďačný rodičom, ktorí sa zúčastňujú na zápasoch chlapcov a aj to, že mnohí odšoférujú aj cestu na zápas, keďže tréneri sú tiež zapojení do vyššej súťaže dospelých.

Rugby ragby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko Vienna Junior U16

Rugby ragby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko Vienna Junior U16

Rugby ragby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko Vienna Junior U16

A match between RC Donau and Celtic Vienna where was involve one of our junior U16 Tom K.. We are very proud he’s participated to that match supporting Celtics, and wish more children from Bratislava to get involve in such competition. On U16, thee players were missing from our club, and we are sure in the future our boys would be hungry to compete more often.

Meanwhile, we are still slowly building our rugby school to train the youths and get ready for such high competition.

The club is as well grateful to parents involve to drive the boys and follow them, as trainers are also involve in senior competition.

Rugby ragby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko Vienna Junior U16

Rugby ragby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko Vienna Junior U16