Rugby ragby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko Rugby Club Donau Wien Austria

The game against RC Donau was a test match with the aim to try new things, get more experience and to find out what are the weaknesses to work on. It revealed we now have good base to build on, with strong team spirit. It showed that with more training we can be a strong contender for the Slovak competition. In addition, the matches against RC Donau show what rugby is about – the friendship and community.

Slavo – President & ass. trainer

Rugby ragby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko Rugby Club Donau Wien Austria

The Rugby Klub Bratislava has competed against the Rugby Club Donau Wien for the second time in 3 months. Since 2015, we have been able to play against them each season, and it seems more probable to organize often test matches.

Coming in the morning under a light rain with a lower temperature than we weren’t used too few days before, Autumn weather covers the test match with the delicious effect of slippery ball thanks to humidity on the grip.

Finally this season, thanks to a successful and positive recruitment, we came with a full squad supporting by subtitutes. We must mention as well the support of the Celtic Rugby Club Vienna, who provided us few very good players, and one of them was also trainers with the U14-16 with the Celtic when I came to train our juniors from Bratislava.

The first half was pretty balanced, with good defense from each side, and interesting moves from the backs.
During the whole match, the Rugby Klub Bratislava was suffering to a weak line out, may be due to the venue of new players not used to play together, but the purpose of a test match for setting up the parameters of the machine. A lot of handling mistake, bad choices, wrong vision caused us easy tries by RC Donau.

The second half was clearly in favor to RC Donau, with fitter players. The fly half made couple of good positioning kicks, not really necessary as their squad was able to move forward on almost all actions, but got to score easy tries.
Not going to deep into the details, defeating 50-10 against a very efficient team, that test match came to the right time before a short break of 3 weeks to prepare the match against Zilina at the end of November. We would host a home match against the same team on Sunday 12th November, at 14.00.

We are pleased to have a good turnout at the training, and a full squad to compete abroad and on our domestic championship. We have a thought as well to our injured players, or players committed to work during that week-end; specially to Richard who had probably end his rugby career last match against Piestany after a legal tackle on the side on the very last minute of the match.

Charlie

Rugby ragby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko Rugby Club Donau Wien Austria

Stretnutie s RC Donau bol priateľský zápas s cieľom vyskúšať nové veci, získať viac skúseností a zistiť, na čom treba popracovať. Ukázal nám, že máme silný základ, na ktorom sa dá stavať a silného tímového ducha. Ak budeme naďalej trénovať, máme veľké šance v slovenskej súťaži. Okrem toho, zápasy s RC Donau ukazujú, o čom je rugby – o priateľstve a komunite.

Slavo

Rugby ragby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko Rugby Club Donau Wien Austria

Rugby ragby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko Rugby Club Donau Wien Austria

V priebehu posledných 3 mesiacov hral bratislavský RKB proti viedenskému Rugby Club DOnau už po druhý krát. Od roku 2015 hráme proti sebe každú sezónu a zdá sa, že budeme v tomto častejšie pokračovať.
Prichádzajúc predpoludním počas jemnej dažďovej prehánky a nízkej teploty, ktrorú sme predtým nemali, jesenné počasie , ktoré zahŕňa tieto zápasy máva špeciálny efekt vďaka vlhku a následnej šmykľavosti povrchu šišky-lopty.
Konečne počas tejto sezóny sme prišli v plnom zložení aj spolu s náhradníkmi, a to aj vďaka pozitívnemu a úspešnému náboru. Musíme sa samozrejme aj zmieniť aj o podpore klubu Celtic Rugby Club Vienna,od ktoreho sme mali podporu niekoľkých veľmi dobrých hráčov, jedným z nich bol aj tréner Celticu kategórie U14-16, keď som prišiel trénovať bratislavských juniorov.
Prvý polšas bol celkom vyrovnaný s dobrou obranou na obobch stranách a zaujímavým pohybom zadných rád.
Počas celého zápasu Rugby Klub Bratislava trpel slabým lineoutom, možno preto, že noví hráči nie sú zvyknutí hrať spolu,ale účelom bolo zosúladiť,doladiť parametre “mašiny” .Chyby v držaní šišky-lopty,zlé rozhodnutia a zlá viditeľnosť napomohli ľahkému skórovaniu RC Donau.
Druhý polčas bol už viacmenej v réžii RC donau s viac zohratými hráčmi. Útoková spojka urobila niekoľko dobrých pozičných kopov, ani nie tak potrebných ,ich tím sa mohol presunúť na takmer všetky akcie a ľahko skórovať.
Nebudeme chodiť do detailov, prehra 50-10 proti efektívnejšiemu a oveľa skúsenejšiemu tímu, tento zápas prišiel doslovne v pravú chvíľu pred krátkou 3 týždňovou prestávkou v rámci prípravy pred zápasom so Žilinou na konci novembra. Podobne budeme proti Viedenčanom hrať domácu odvetu v nedeľu 12.novembra o 14.00 hod.
Teší nás hojná účasť na tréningoch , a plná zostava pre domáci šampionát a samozrejme aj pre zápasy v zahraničí. samozrejme, že myslíme aj na naších zranených hráčov, aj na tých, ktorí museli cez weekend pracovať a hlavne na Richarda, ktorý minulomesačným zápasom v Piešťanoch,po legálnej skládke na samom konci zápasu pravdepodobne ukončil svoju rugby kariéru.

Rugby ragby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko Rugby Club Donau Wien Austria

Rugby ragby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko Rugby Club Donau Wien Austria

Rugby ragby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko Rugby Club Donau Wien Austria

Rugby ragby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko Rugby Club Donau Wien Austria

Rugby ragby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko Rugby Club Donau Wien Austria

Rugby Bratislava Slovakia