Prvý zápas
Bratislava 20 – 20 Žilina

Druhý zápas
Bratislava 15 – 15 Žilina

Tretí zápas
Bratislava 25 – 10 Žilina

Štvrtý zápas
Bratislava 10 – 15 Žilina

Oficiálny rugbyový turnaj pre deti. Vďaka slovanskej federácii a skvelej organizácii.
Tvoríme históriu, špičkový športový riaditeľ, vrcholový deň rugby, olympijský manažment. Rugby na Slovensku rastie.
Náš prezident odvádza fantastickú prácu pri podpore rugby na Slovensku.

IMG-5333

IMG-5334

IMG-5335

IMG-5336

IMG-5337

IMG-5338

IMG-5339

IMG-5340

IMG-5341

IMG-5342

IMG-5343

IMG-5344

IMG-5345

IMG-5346

IMG-5347

IMG-5348

IMG-5349

IMG-5350

IMG-5351

IMG-5352

IMG-5353

IMG-5354

IMG-5355

IMG-5356

IMG-5357

IMG-5358

IMG-5359

IMG-5360

IMG-5361

IMG-5362

IMG-5363

IMG-5364

IMG-5365

IMG-5366

IMG-5367

IMG-5368

IMG-5369

IMG-5370

IMG-5371

IMG-5372

IMG-5373

IMG-5374

IMG-5375

IMG-5376

IMG-5377

IMG-5378

IMG-5379

IMG-5380

IMG-5381

IMG-5382

IMG-5383

IMG-5384

IMG-5385

IMG-5386

IMG-5387

IMG-5388

IMG-5389

IMG-5390

IMG-5391

IMG-5392

IMG-5393

IMG-5394

IMG-5395

IMG-5396

IMG-5397

IMG-5398

IMG-5399

IMG-5400

IMG-5401

IMG-5402

IMG-5403

IMG-5404

IMG-5405

IMG-5406

IMG-5407

IMG-5408

IMG-5409

IMG-5410

IMG-5411

IMG-5412

IMG-5413

IMG-5414

IMG-5415

IMG-5416

IMG-5417

IMG-5418

IMG-5419

IMG-5420

IMG-5421

IMG-5422

IMG-5423

IMG-5424

IMG-5425

IMG-5426

IMG-5427

IMG-5428

IMG-5429

IMG-5430

IMG-5431

IMG-5432

IMG-5433

IMG-5434

IMG-5435

IMG-5436

IMG-5437

IMG-5438

IMG-5439

IMG-5440

IMG-5441

IMG-5442

IMG-5443

IMG-5444

IMG-5445

IMG-5446

IMG-5447

IMG-5448

IMG-5449

IMG-5450

IMG-5451

IMG-5452

IMG-5453

IMG-5454

IMG-5455

IMG-5456

IMG-5457

IMG-5458

IMG-5459

IMG-5059

IMG-5060

IMG-5061

IMG-5062

IMG-5063

IMG-5064

IMG-5065

IMG-5066

IMG-5067

IMG-5068

IMG-5069

IMG-5070

IMG-5071

IMG-5072

IMG-5073

IMG-5074

IMG-5075

IMG-5076

IMG-5077

IMG-5078

IMG-5079

IMG-5080

IMG-5081

IMG-5082

IMG-5083

IMG-5084

IMG-5085

IMG-5086

IMG-5087

IMG-5088

IMG-5089

IMG-5090

IMG-5091

IMG-5092

IMG-5093

IMG-5094

IMG-5095

IMG-5096

IMG-5097

IMG-5098

IMG-5099

IMG-5100

IMG-5101

IMG-5102

IMG-5103

IMG-5104

IMG-5105

IMG-5106

IMG-5107

IMG-5108

IMG-5109

IMG-5110

IMG-5111

IMG-5112

IMG-5113

IMG-5114

IMG-5115

IMG-5116

IMG-5117

IMG-5118

IMG-5119

IMG-5120

IMG-5121

IMG-5122

IMG-5123

IMG-5124

IMG-5125

IMG-5126

IMG-5127

IMG-5128

IMG-5129

IMG-5130

IMG-5131

IMG-5132

IMG-5133

IMG-5134

IMG-5135

IMG-5136

IMG-5137

IMG-5138

IMG-5139

IMG-5140

IMG-5141

IMG-5142

IMG-5143

IMG-5144

IMG-5145

IMG-5146

IMG-5147

IMG-5148

IMG-5149

IMG-5150

IMG-5151

IMG-5152

IMG-5153

IMG-5154

IMG-5155

IMG-5156

IMG-5157

IMG-5158

IMG-5159

IMG-5160

IMG-5161

IMG-5162

IMG-5163

IMG-5164

IMG-5165

IMG-5166

IMG-5167

IMG-5168

IMG-5169

IMG-5170

IMG-5171

IMG-5172

IMG-5173

IMG-5174

IMG-5175

IMG-5176

IMG-5177

IMG-5178

IMG-5179

IMG-5180

IMG-5181

IMG-5182

IMG-5183

IMG-5184

IMG-5185

IMG-5186

IMG-5187

IMG-5188

IMG-5189

IMG-5190

IMG-5191

IMG-5192

IMG-5193

IMG-5194

IMG-5195

IMG-5196

IMG-5197

IMG-5198

IMG-5199

IMG-5200

IMG-5201

IMG-5202

IMG-5203

IMG-5204

IMG-5205

IMG-5206

IMG-5207

IMG-5208

IMG-5209

IMG-5210

IMG-5211

IMG-5212

IMG-5213

IMG-5214

IMG-5215

IMG-5216

IMG-5217

IMG-5218

IMG-5219

IMG-5220

IMG-5221

IMG-5222

IMG-5223

IMG-5224

IMG-5225

IMG-5226

IMG-5227

IMG-5228

IMG-5229

IMG-5230

IMG-5231

IMG-5232

IMG-5237

IMG-5238

IMG-5239

IMG-5240

IMG-5241

IMG-5242

IMG-5243

IMG-5244

IMG-5245

IMG-5246

IMG-5247

IMG-5248

IMG-5250

IMG-5251

IMG-5252

IMG-5253

IMG-5254

IMG-5255

IMG-5256

IMG-5257

IMG-5258

IMG-5259

IMG-5260

IMG-5261

IMG-5262

IMG-5263

IMG-5264

IMG-5265

IMG-5266

IMG-5267

IMG-5268

IMG-5269

IMG-5270

IMG-5271

IMG-5272

IMG-5273

IMG-5276

IMG-5277

IMG-5278

IMG-5279

IMG-5280

IMG-5281

IMG-5282

IMG-5283

IMG-5284

IMG-5285

IMG-5286

IMG-5287

IMG-5288

IMG-5289

IMG-5290

IMG-5291

IMG-5292

IMG-5293

IMG-5294

IMG-5295

IMG-5296

IMG-5297

IMG-5298

IMG-5299

IMG-5300

IMG-5301

IMG-5302

IMG-5303

IMG-5304

IMG-5305

IMG-5306

IMG-5307

IMG-5308

IMG-5309

IMG-5310

IMG-5311

IMG-5312

IMG-5313

IMG-5314

IMG-5315

IMG-5316

IMG-5317

IMG-5318

IMG-5319

IMG-5320

IMG-5321

IMG-5322

IMG-5323

IMG-5324

IMG-5325

IMG-5326

IMG-5327

IMG-5328

IMG-5329

IMG-5330

IMG-5331

IMG-5332


short encouraging poems
Advertisement