Konečné skóre

RK Bratislava 45 – 30 Stade de Vienne

Je to náš prvý rugbyový zápas v tomto roku.
Vďaka podpore Žiliny a Hodonína sa nám podarilo posilniť Stade de Vienne.
Kvôli rakúskej reprezentácii prišli s krátkym kádrom.
Bol to skvelý zápas a mohli sme vyhrať, konečne po mnohých rokoch bez jediného.
Skvelá atmosféra, vďaka všetkým ľuďom, ktorí pomáhali s organizáciou zápasu, ihriska a všetkého ostatného.
Veľká vďaka patrí aj Slovenskému zväzu za veľkú podporu, nášmu prezidentovi Slovenského ragby, Slovenským rugbyovým manažérom a športovým riaditeľom.

It’s our first rugby match of the year.
Thanks to the support of Zilina and Hodonin, we have been able to reinforce Stade de Vienne.
They came with a short squad, due to the austrian national team.
It was a great match and we could get a victory, finally after many years without even one.
Great atmosphere, thanks to all the people helping to organize the match, the pitch, and everything else.
Also a big thanks to the Slovak Federation for the great support, our Slovak Rugby President, Slovak Rugby Managers and Sport director.

IMG-5478

IMG-5479

IMG-5480

IMG-5481

IMG-5482

IMG-5483

IMG-5484

IMG-5485

IMG-5486

IMG-5487

IMG-5488

IMG-5489

IMG-5490

IMG-5491

IMG-5492

IMG-5493

IMG-5494

IMG-5495

IMG-5496

IMG-5497

IMG-5498

IMG-5499

IMG-5500

IMG-5501

IMG-5502

IMG-5503

IMG-5504

IMG-5505

IMG-5506

IMG-5507

IMG-5508

IMG-5509

IMG-5510

IMG-5511

IMG-5512

IMG-5513

IMG-5514

IMG-5515

IMG-5516

IMG-5517

IMG-5518

IMG-5519

IMG-5520

IMG-5521

IMG-5522

IMG-5523

IMG-5524

IMG-5525

IMG-5526

IMG-5527

IMG-5528

IMG-5529

IMG-5530

IMG-5531

IMG-5532

IMG-5533

IMG-5534

IMG-5535

IMG-5536

IMG-5537

IMG-5538

IMG-5539

IMG-5540

IMG-5541

IMG-5542

IMG-5543

IMG-5544

IMG-5545

IMG-5546

IMG-5547

IMG-5548

IMG-5549

IMG-5550

IMG-5551

IMG-5552

IMG-5553

IMG-5554

IMG-5555

IMG-5556

IMG-5557

IMG-5558

IMG-5559

IMG-5560

IMG-5561

IMG-5562

IMG-5563

IMG-5564

IMG-5565

IMG-5566

IMG-5567

IMG-5568

IMG-5569

IMG-5570

IMG-5571

IMG-5572

IMG-5573

IMG-5574

IMG-5575

IMG-5576

IMG-5578

IMG-5579

IMG-5580

IMG-5581

IMG-5582

IMG-5583

IMG-5584

IMG-5585

IMG-5586

IMG-5587

IMG-5588

IMG-5589

IMG-5590

IMG-5591

IMG-5592

IMG-5593

IMG-5594

IMG-5595

IMG-5596

IMG-5597

IMG-5598

IMG-5599

IMG-5600

IMG-5601

IMG-5602

IMG-5603

IMG-5604

IMG-5605

IMG-5606

IMG-5607

IMG-5608

IMG-5609

IMG-5610

IMG-5611

IMG-5612

IMG-5613

IMG-5614

IMG-5615

IMG-5616

IMG-5617

IMG-5618

IMG-5619

IMG-5620

IMG-5621

IMG-5622

IMG-5623

IMG-5624

IMG-5625

IMG-5626

IMG-5627

IMG-5628

IMG-5629

IMG-5630

IMG-5631

IMG-5632

IMG-5633

IMG-5634

IMG-5635

IMG-5636

IMG-5637

IMG-5638

IMG-5639

IMG-5640

IMG-5641

IMG-5642

IMG-5643

IMG-5644

IMG-5645

IMG-5646

IMG-5647

IMG-5648

IMG-5649

IMG-5650

IMG-5651

IMG-5652

IMG-5653

IMG-5654

IMG-5655

IMG-5656

IMG-5657

IMG-5658

IMG-5659

IMG-5660

IMG-5661

IMG-5662

IMG-5663

IMG-5664

IMG-5665

IMG-5666

IMG-5667

IMG-5668

IMG-5669

IMG-5670

IMG-5671

IMG-5672

IMG-5673

IMG-5674

IMG-5675

IMG-5676

IMG-5677

IMG-5678

IMG-5679

IMG-5680

IMG-5681

IMG-5682

IMG-5683

IMG-5685

IMG-5686

IMG-5687

IMG-5688

IMG-5689

IMG-5689-group

IMG-5690

IMG-5691

IMG-5692

IMG-5693

IMG-5694

IMG-5695

IMG-5696

IMG-5697

IMG-5698

IMG-5699

Advertisement