Grasshoppers-torcida-jacuzzi

Rozšírenie priestorov RKB o jacuzzi a tanec pri tyči

V ostatných pár mesiacoch sme hostili viacero zápasov. Hráči sa potrebujú fyzicky zotaviť a tak vznikla myšlienka postaviť jacuzzi.

Slavo: “Odkedy som mlynovka, tak prihrávam tisíckrát za zápas, mám z toho celé zapálené bicepsy a zvažoval som, ako sa najlepšie zotaviť.”

Dušan: “Som high profile zadák a moje kopy dosahujú v priemere 55 metrov. A to nespomínam moje dlhé behy, keď pre tím získavam cenné metre. Moje nohy sú potom vyčerpané. Už sa neviem dočkať, kým si ľahnem do jacuzzi.”

Zulf zase očakáva niečo väčšie a väčšie pre tretí polčas a dostal nápad na pódium pre tanec pri tyči, aby sme mali atmoseféru ako v hoteli Ritz.

Zulf: “Keď zamknete rodinu v garáži, aby ste sa mohli zotaviť z opice, dostanete zopár skvelých nápadov, takže by som to každému dobrému otcovi odporúčal aspoň raz do mesiaca. Musíme vylepšiť RKB parties profesionálnymi tanečníčkami, aby sme pritiahli viac fanúšikov a predali viac pív. Boh ochraňuj Roryho Kokotta.”

rugbyklubbratislava@gmail.com

www.quantior.com

Quantior

Extension of the rkb facilities with jacuzzi and a poll dance

In last couple months, we have hosted some matches.
Players neded to recover physically, and the idea of jacuzzi has merge.

Slavo: “Being a scrum half, I pass thousands of time the ball during the match, my biceps are inflamed and consider the best option to recover”

Dusan: “I am a high profile full back with a long kick average range 55 meters. Not mentioning my long runs when I gain precious meters, my legs get exhausted being the money maker. I can’t wait to lay in the jacuzzi.”

As well, for our third half, Zulf expects something bigger and bigger, and got in mind a poll dance podium in the club house to create an atmosphere like at the Rintz hotel.

Zulf: “When you lock your family in the garage to recover from a hangover, it gives you some great ideas, so I recommend every good father to do it at least once a month. We must enhance RKB parties with professional dancers, to attract more fans and sell more beers. God saves Rory Kokott.”

Renting-Stripper-Poles-for-Your-Bachelorette-Party