77338821_1187321534795361_5744856351419400192_n

Rugby Klub Bratislava praje všetkým príjemnú oslavu Vianoc a konca roka

Rok 2019 bol perfektný a v mnohých ohľadoch nemal ďaleko k dokonalosti.
V Bratislave sme privítali viacero rugby tours. Sme definitívne slovenský klub, ktorý sa orientuje na celú Európu, takže fuck brexit a dementných populistov, tímy z UK sú najlepšie a najviac pijú.

Pridalo sa k nám mnoho nových tvárí, ktoré pposilnili jadro Rugby Klub Bratislava čo sa týka manažmentu i údržby klubu.

Na jeseň sme mali množstvo zápasov. Organizovali sme party v našej novej klubovni takmer každé dva týždne, čím sme naštartovali novú sociálnu dynamiku.

V budúcnosti by sme chceli vybudovať aj ženský a detský tím.

Všetci si dobre oddýchnite

rugbyklubbratislava@gmail.com

www.quantior.com

Quantior

The Rugby Klub Bratislava wishes a good celebration for Christmas and the end of the year.

The year 2019 was wonderful, the most complete in many way.

Having couple of rugby Tour in Bratislava, we are definitively a Slovak Club oriented to the whole Europe, so fuck the Brexit and the inbreeds populists, UK teams are the best and drink the most.

Many new faces have joined, to reinforce the core Rugby Klub Bratislava for the management and the maintenance of the club.

In Autumn, we had a tremendous amount of matches.

With our club house, we have organized parties almost every two weeks, setting a new social dynamics.

In the future, we wish to build a good side for women and children.

Have a good rest to everyone