Rugby Klub Bratislava - Rugby Club Slovan Bratislava

RKB privíta svojho blízkeho suseda, RC Slovan Bratislava

Ceníme si, že súhlasili s týmto neskorým termínom, v čase, keď už majú všetky kluby v strednej Európe zimnú pauzu. Tiež nás teší, že v priebehu dvoch víkendov máme dve domáce stretnutia.

Čím viac hráme, tým viac môžeme obohatiť slovenskú reprezentáciu slovenskými hráčmi a nezapĺňať miesta Čechmi, vďaka pravidlám World Rugby a tolerovaniu toho.

Berieme zápas proti tomuto súperovi vážne a očakávame výkon hodný derby. Derby treba vyhrať, no férovým a gentlemanským spôsobom na oboch stranách.

Opäť pripomíname všetkým hráčom ťažkosti pri organizácii zápasu, príprave ihriska, dostupnosti hráčov a motivovaní rozhodcov. Aj preto očakávame výkon na vysokej úrovni počas celých 80 minút a dobrú atmosféru. Ľudia, ktorí vybehnú na trávnik RKB to musia buď prijať alebo môžu zostať doma. Je to jednoduché.

Vítané sú aj všetky ostatné slovenské kluby. Príďťe a podporte oba tímy, je to lepšie ako sedieť doma.

Stretnutie, rozcvička: 11:OO pre všetkých hráčov RKB
Výkop:13:00
Vianočný večierok: 15:30

Tim:

1/Richy 2/Giuseppe 3/David
4/Filip 5/Tacos
6/Charlie 8/Julius 7/Scottish

9/Slavo 10/Harry
12/Tom 13/Lukas
11/Mat’o 15/Dusan 14/Samo

Bench:
Michal, Palo, Marek, Jaccobo, Alex

Tréner: Richy

rugbyklubbratislava@gmail.com

www.quantior.com

Quantior


The RKB will host his close neighbor the RC Slovan Bratislava.
We appreciate they have accepted this fixture, late in the calendar, where all clubs in Central Europe are off. Then, we believe it’s nice for Slovakia to have, in space of two week-ends, two domestic fixtures.

The more we play, the more we could improve the National team with real Slovak players, and not only filling the gap with Czech, thanks to the World rugby rules and tolerances.

With such opponent, we take this match seriously and expect to perform properly for a derby match. A derby match is meant to be win, but in a fair and gentleman way from both sides.

As well, we remind every players the difficulties to set a match, for the pitch, players availabilities, and motivation of the referee. In consequences, we expect high level performance for 80 mn, and nice atmosphere. People stepping on RKB pitch must accept the deal or stay home, simple.

We welcome any teams in Slovakia to support both teams, better than staying home.

Meeting, warm up: 11.00 for all RKB players
Kick off: 13.00
Xmas dinner from 15.30