Rugby ragby Bratislava Slovakia

Rugby Klub Bratislava implementoval nový systém, ktorý bol pozastavený počas posledných mesiacov: Rugby Akadémia.

Čo to znamená?
Jednoducho dávame šancu najlepším hráčom učiť sa zložité pravidlá rugby, za cieľom stať sa asistentom trénera, eventuálne aj trénerom.

Je to pre všetkých?
V našom klube je táto možnosť ponúknutá tým, ktorí chcú na sebe makať no ale aj dobrovoľníkom. Odmenou je možnosť učiť sa viac o tomto exotickom a nádhernom športe.

Prečo táto Rugby Akadémia?
V našej športovej organizácií veríme, že edukovaní ľudia dokážu vyzdvihnúť kvalitu tréningov. Je dôležité mať jedného fantastického trénera, no kľúčom je aj mať skupinu dobrých trénerov a pripraviť sa na deň, keď nás bude mnohom viacej.

Rugby ragby Bratislava Slovakia

 

The Rugby Klub Bratislava has implemented a new system which was on hold for few months: the Rugby Academy.

What’s that system?
We simply give a chance to the very best members to learn more about the difficult rugby rules, and they become assistant trainer, or eventually trainer.

Is it open to everyone?
In Rugby Klub Bratislava, the chance is given to everyone willing to work hard, as a volunteer. The reward is to be able to learn more about an exotic and wonderful sport.

Why this Rugby Academy?
In our sport organization, we believe educated people can make the difference by providing high quality trainings. Having one fantastic trainer is important, but having a squad of good trainers is the key for one day to be hundred in Rugby Klub Bratislava.

Rugby Bratislava Slovakia