Hrám rugby na Slovensku. Stále odpovedám na rovnaké hlúpe otázky: „A na Slovensku sa hrá rugby? To je ako americký futbal? Ale veď to je strašne nebezpečné, nie?“

Kill me softly, please.

Spája nás rovnaká vášeň: zahrať si cez víkend rugby. Naši kamaráti sa v tom čase v posteli spamätávajú zo svojej ostatnej horúčky sobotňajšej noci. Rugbista v nedeľu vstane skôr ako v pracovný deň. Robíme to, pretože to milujeme a sme pre to stvorení.

Nevolajte ma na party, pretože mám zápas. Nepozývajte ma na večeru, pretože v rugby máme tretí polčas, kde si pripijeme s tými istými chlapíkmi, ktorých sme ešte pred chvíľou chceli zničiť.

Všetko sa začína už cez týždeň. Ešte pred robotou si zbalím svoje veci. Dúfam, že ma žiadny neočakávaný míting nezdrží do večera. Našťastie nie som chorý, nie som zranený, ok, môžem ísť na tréning. Tréner je už tu, stojí na trávniku a pripravuje ďalšie cvičenia, počas ktorých budeme trpieť. Sme všetci masochisti? Asi hej, pretože ako sa hovorí, no pain, no gain, bez bolesti niet zlepšenia.

Koniec tréningu, posledné slová pred víkendovým zápasom. Zisťujeme, že sme si poriadne neprecvičili mlyn, line-outy, skládky, prihrávky, pozičnú hru útoku… a porovnávanie s posledným zápasov All Blacks, ktorý sme videli v telke.

Konečne koniec týždňa, týždne sú vždy príliš dlhé v porovnaní s príliš krátkym víkendom. Rodina nás volá na rodinný obed. V žiadnom prípade, je zápas. Naše priateľky sa znova sťažujú, že uprednostňujeme rugby pred vzťahom… „hm, a nevidela si, kde mám kopačky?“.

Ráno v deň zápasu je rovnaké: „Zobral som si dres, chránič na zuby, kopačky, ponožky, trenky? Ah, moment, takmer som zabudol na uterák.“

Žiadna chuť na raňajky, sakra, v časopise pritom písali, že pred vynaloženým úsilím sa treba posilniť. Ok, energy drink mi dodá pocit, že mám zrazu viac síl. Srvátková bielkovina do mixéra, aby som sa lepšie zotavil z inkasovaných úderov a bežím na ihrisko. Chlapi už sú tam a rozoberajú taktiku, posledný zápas v telke a súperov, ktorí sú silnejší, väčší, ťažší a majú viac rúk na chytanie lôpt… pfft, to vyzerá nespravodlivo, prečo som sa včera nadžgal toho gulášu, teraz sa cítim tak ťažko.

Je po zápase, 80 minút je za nami, dokázali sme to! Prečo mi vypadla lopta, mohol som radšej prihrať, ako som len mohol minúť z tej penalty… v hlave sa to všetko znova a znova prehráva. Je čas na pivo so súpermi, ktorí sú vlastne našimi blízkymi priateľmi. Niektorí sa chcú pretekať v obracaní panákov, tak to pŕŕ, v žiadnom prípade, maximálne jeden, no dobre, tak ešte jeden. Hlava sa mi točí, dajte mi pivo na zotavenie. Bolí ma celé telo, konečne zavolám svojej drahej, ktorá na mňa čaká doma alebo niekde v nákupnom centre, bože, zase sa hnevá, že som sa zranil. Nevadí, užil som si deň a to nič iné nenahradí.

Preto na Slovensku milujeme rugby. – Charlie


I am a rugby player in Slovakia. Always facing the same stupid question “there is rugby in Slovakia ? is it like American football ? but it’s quite dangerous ?”

Kill me softly, please.

We share the same enthusiasm: being able to play rugby during the week end. Around us, there are friends still sleeping, recovering from their last Saturday night fever. A rugby player wake up on Sunday sometimes earlier than for going at work, because we love that and we are made for that.

Don’t ask me to come to your party, because I have a rugby match. Do not bother me with your social network dinner, because in rugby we have the third half to share a drink with the same guys we wanted to beat few minutes before.

Everything starts during the week, I prepare my bag in the morning before going at work. I hope I won’t have any meeting to disturb me in the evening. Luckily, I am not sick, still not injured, ok I could attend the training. The coach is here, standing on the pitch, preparing the next exercises which will make suffering us. Are we maso ? yes probably because no pain, no gain. End of the training, we share the last words before the match this week-end, and realize we didn’t have time to rehearse the scrum, line out, tackles, passes, backs positions and so on… comparing to the last match watched on TV with the All Blacks.

End of the week finally, long week for always a too short week-end. Our family ask to join their family lunch, no way it’s a day match. Our girl friends are complaining once again we rather choose between rugby or our relationship… “well, where are my shoes ?”. – In the morning of the rugby day, “did I take my clothes, protect teeth, shoes, socks, short ? hang on, I could almost miss the towel”. No appetite for the breakfast as always, damn it, I saw on a magazine I should eat a good meal before a long effort. ok, an energy drink will make me believe suddenly I get more power. Protein of whey in the shaker to recover quickly from the impacts, I go to the pitch. Guys are there, discussing about tactics, the last match seeing at the TV, our opponents who are stronger, heavier, with also more hands to grap the ball… pfff looks unfair, why did I eat so much gulas yesterday, I feel so heavy.

The match is over, 80 mn done, we did it guys ! Why did I make a knock on, I could pass to that guy, how could I miss this penalty… yey, too many replays in my head. It’s time to share a beer with our opponents, and actually close friends. The burned heads who want to make shooters contest, no way, only one… ok, may be only one more. My head is spinning around, give me a beer to recover please. My body is hurting me, let’s have finally a call to my lady waiting me at home, or chilling out in the shopping center – gosh, again angry that I’ve been injured. It doesn’t matter, I had a great day which wouldn’t be replaced by anything else.

This is why we love rugby in Slovakia – Charlie