Mohol by si, prosím, v skratke zhrnúť históriu RK Žilina Bears?

Žilina Bears rugby club vznikol v roku 2011. Založil ho anglický lektor Nigel Thorpe, ktorý chcel v Žiline začať deťmi. S náborom hráčov mu pomáhal Dávid Mihalík, ktorý má momentálne na starosti matriku rugby v SR . Zaujímavosťou tiež je, že sme vznikli ako Rugby League klub, ale pre veľkú vzdialenosť súperov sme sa rozhodli pre domácu Rugby Union. Od roku 2012 sme súčasťou slovenskej ligy Memoriálu Tonyho Puverle v rugby 7´s. V tomto roku sme vstúpili do spoločného projektu so skvelými tímami RK Bratislava a R.U.C .Piešťany v novej slovenskej 15´s súťaži s cieľom dostať do hry aj juniorov, ktorí inak v time seniorov nemali šancu si zahrať a baviť sa hrou.

Ako by si po polroku hrania XV porovnal pätnástky so sedmičkami?

Áno, po takmer 5 rokoch sa nám konečne podarilo získať do tímu dostatok hráčov. Rugby XV vyhovuje viac našim mohutnejším hráčom. Počas tých 5 rokov piati naši hráči naberali skúsenosti v rugby XV, aby bolo zavedenie XV do tímu Žiliny jednoduchšie. Hráči si rugby XV pochvaľujú a páči sa im.

Máte niekoľko nových hráčov a veľa juniorov. Aká je vaša náborová stratégia?

Naša stratégia je zameraná na nábor na stredných školách v Žiline, Kysuckom Novom Meste, Čadci a okolí. Ďalej sú to blízke firmy a plavárne. Používame náborové plagáty a odporúčanie súčasných hráčov rugby. Zúčastňujeme sa pod hlavičkou klubu na rôznych športových aktivitách v Žiline, čím zviditeľňujeme klub. Sú to, napríklad, mestské behy, športové ukážky, kde sa zúčastňujeme v našich hráčskych dresoch. Dvere do nášho klubu najú otvorené hráči z celého Slovenska, pričom nie je výnimkou, že niektorí naši hráči chodia na tréningy aj 100 km, čo taktiež vyjadruje zapálenie pre tento šport a ducha rugby.

Ako plánujete tréningy? Aké benefity získa nový hráč tréningom rugby?

Trénujeme dvakrát týždenne, v stredu a v nedeľu na ihrisku Gymnázia Varšavská v Žiline. V zime trénujeme raz do týždňa v telocvični na rovnakom mieste a zvyšok individuálne. Noví hráči pri rugby môžu získať skvelú kondíciu, schudnúť, nájsť veľa nových kamarátov, vyťažiť zo svojho tela maximum, veľa precestovať, naučiť sa nový jazyk, či sa perfektne odreagovať.

Aké sú perspektívy rozvoja pre sezónu 2016/17?

Chceme dať možnosť hrať všetkým hráčom, aby získali nové skúsenosti v rugby XV. Prednosť dostávajú naši hráči, ktorých sme v klube vychovali. Rugby XV sa odlišuje od 7´s rugby, ktoré sme doteraz hrávali. V základnom tíme hráva aj 6 juniorov, ktorí momentálne hrajú aj priateľské zápasy v juniorskom Development tíme. Tucet seniorov hráva aj v slovenskom seniorskom Development time, ktorý založil zakladateľ rugby klubu Piešťany a môj priateľ Terry Purton, za čo sa mu chcem touto cestou poďakovať. Perspektíva sú zabávať sa rugby, lebo to je to, čo nás pri rugby drží. Tieto slová nám prezentovali viacerí zahraniční členovia nášho klubu, ktorí sa za tú dobu v našom time vystriedali a kde hrá rugby každé malé dieťa. Cieľom je stabilizovať hráčsky káder a priebežne ho dopĺňať novými hráčmi. Ďalším cieľom je pokračovať v užšej spolupráci s Rugby klubom Bratislava – Rugby škola a Rugby Union Clubom Piešťany, ale aj ostatnými slovenskými tímami, teda Sláviou Košice, Rugby

klubom Spartak Trnava a 1. RC Slovan Bratislava. Medzi ďalšie ambície pre túto a nastávajúcu sezónu 2017/2018 patrí dostať rugby v Žiline medzi mladšie generácie, aby sme si vybudovali stabilnú základňu pre tím z domácich hráčov a bavili sa rugby.

RK Žilina Bears s Lukáš Birčiak

14976327_1235314623192967_1954591037213836620_o

 


Can you please resume shortly the history of the Rugby Klub Zilina Bears ?

Zilina Rugby Club was formed in 2011, founded by an English lecturer named Nigel Thorpe, who wanted to start this adventure with children. He got a support from David Mihalik who is currently in charge of the registration pf the rugby players in Slovakia. Since 2012, we are part of the Slovak rugby 7s, and this year we’ve moved forward into a rugby XV league second division Slovakia with the participation of Bratislava and Piestany. This new competition give a chance to the juniors and senior beginners, to play for fun.

After half season playing rugby XV, what are you feelings comparing to rugby 7s.

After 5 years, we are able to play fully a rugby XV and somehow more enjoyable for heavy and strong players we have, comparing to the rugby 7s. During those 5 years, core players got enough experiences and feel this experience more enjoyable.

You’ve got some new players, and plenty of Juniors. What is your strategy to attract new players ?

Our strategy is focused on recruiting in high schools in Zilina and around. Also, we advertise at the swimming pool and business around. Also, players recommend this sport to their friends. During few sport activities, we use banner to advertise furthermore our club, for example the “city runs” where our player used Zilina rugby jerseys. Our rugby doors are open to anyone, some are far from 100 kms, but express a positive spirit for rugby.

How do you plan your rugby training ?

We train twice a week on Wednesday and Sunday on the field of a school. In winter, we train once a week indoor in the gym at the same location and players must work out individually. Rugby can bring great benefit as being fit, losing weight, meet plenty of friends, and travelling a lot; learning English.

What are your perspectives of development for this season 2016/2017 ?

We want to give an opportunity to anyone willing to gain experience into rugby XV. We give a preference to the players of our club, involved in rugby 7s, rugby XV and the “development team” with Piestany. The perspective to keep our club alive is to have fun, simply. We aim to stabilize our core squad and extend with new players with the cooperation of Bratislava, Piestany and other Slovak rugby clubs.