RKB Bratislava is looking for the backs. Open to everyone, juniors or seniors, beginners or experts, expats or Slovaks.

Do you want to try something new but you think that rugby is just for big boys? Come to us and play rugby as backward. There are no special requirements, just motivation und willingness to play rugby. Everything else we will teach you! Don’t be afraid of the tough game. You will see that everything has the rules and it is easy to learn.

Rugby builds strength, speed and endurance; improves flexibility and fitness; increases their confidence and self-discipline; and reduces stress. You will be part of the international team with great atmosphere.

Come and try it every Wednesday at 18:00 – 20:20 at the pitch at Trnavska cesta 1, Bratislava – Nove mesto.

Rugby zdar.


Hľadáme backs do tímu!

RKB Bratislava hľadá hráčov pre zadné rady tzv. útok. Prihlásiť sa môže každý: junior či senior; začiatočník či pokročilí, cudzinec alebo Slovák.

Chcel by si vyskúšať niečo nové, ale myslíš si, že rugby je iba pre veľkých chlapov? Príď k nám a hraj rugby ako back. Nemáme žiadne špeciálne požiadavky, len motivácia a snaha hrať rugby. Všetko ostatné ťa naučíme! Nemaj strach z tvrdej hry! Uvidíš, že všetko má pravidlá a tie sa ľahko naučíš.

Rugby zvyšuje silu, rýchlosť a výdrž; zlepšuje flexibilitu a kondíciu; zvyšuje sebavedomie, sebadisciplínu a redukuje stres. Budeš súčasťou medzinárodného tímu so skvelou atmosférou.

Príď a vyskúšaj to každú stredu o 18:00 do 20:20 na ihrisku na Trnavskej ceste 1, Bratislava – Nové mesto.

Rugby zdar!

Patrik – player of RKB