Registrácia a ceny

Rugby klub Bratislava ceny

Bankový účet za platbu

IBAN SK54 0200 0000 0037 6737 9259 / BIC: SUBASKBX

Ceny za celú jarnú časť sezóny 2023
juniori, začiatočníci, ženy: 50 eur
muži (vrátane zápasov): 50 eur

rugbybratislava@gmail.com


Registrácia

Rugby škola Bratislava

Súhlas_zákonného zástupcu


Dokumenty

1/ Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára

2/ Sken občianskeho preukazu (pas, národný občiansky preukaz, zahraničná polícia SR)

3/ Registračný formulár (Žiadosť o registáciu hráča)

Tieto dokumenty slúžia klubu, Slovenskej rugbyovej únii a organizácii Svetové Rugby na registráciu všetkých členov.  Keďže rugby je dotykový šport,  je nutné mať všeobené vyšetrenie od doktora. Ďakujem za pochopenie.

Registration RKB ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU HRÁČA 1 1

List of doctors and hospital by American Embassy

Registrácia RKB ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU HRÁČA 1 1

Zoznam doktorov a nemocníc od americkej ambasády

Informácie o zdravotnej starostlivosti v SR pre cudzincov

Rugby Bratislava

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: