Vo februári 2023 pripravujeme náš ďalší rugbyový turnaj pre deti so Slovenskom, Rakúskom a Českom.

Najväčšie rugbyové podujatie v histórii slovenského ragby.

Výborná atmosféra, veľa zápasov pre všetky kategórie.

Advertisement