rugbybratislava@gmail.com

SK

Hľadáme nových hráčov na sezónu 2023, mužov a deti, kontaktujte nás.

Trénujeme dvakrát do týždňa, niekedy trikrát do týždňa plus rugbyové zápasy. Všetky úrovne, začiatočník aj expert.

Priateľská atmosféra, rodinný manažment, športový klub na spoznávanie nových priateľov.

ENG

We are looking for new players for the season 2023, men and children, contact us.

We train twice a week, sometimes three times a week plus rugby matches. All level, beginner and expert.

Friendly atmosphere, family management, a sport club to meet new friends.


rugbybratislava@gmail.com

Rugby Klub Bratislava 2023 reklama
Rugby Klub Bratislava 2023 reklama
Advertisement