Tento rok zorganizujeme množstvo rugbyových podujatí pre deti.
Turnaj, zápasy, dotykové rugby, deň rugby.
S podporou olympijského výboru chceme pestovať rugby na Slovensku.
Deti tento šport veľmi baví.