V letnom období 2021 pokračujeme v tréningu.

Očakávame, že budeme hrať:
Slovenská rugbyová liga.
Ragbyová európska rugbyová liga.
Vývoj rugby v Rakúsku, Maďarsku, Českej republike.

Sledujeme správy o koróne a obmedzeniach.

Pozývame všetkých na očkovanie.