Ďakujem všetkým dobrovoľníkom za kosenie trávy.
Radi udržujeme svoje ihrisko v dobrom stave

01 02 03 04 05 06 07