Minulú nedeľu Rugby Klub Nitra a Rugby Klub Bratislava pomohli vzniku nového klubu – Rugby Klubu Šaľa.

Adam a Denis založili rugby klub v peknom historickom mestečku Šaľa, ktoré má po novom okrem priehrad na Váhu aj svoj vlastný rugbyový klub. Samozrejme, že zakladateľov čaká ešte dlhá cesta, kým sa klub rozrastie, ale ich záujem a nadšenie pre rugby nás milo potešil.

Rugby Slovensko - Slovakia Bratislava Nitra Sal'a

Rugby Klub Nitra taktiež podporil prvé kroky nového Rugby Klubu Šaľa. Inú podporu sme nedostali.

Rugby Slovensko - Slovakia Bratislava Nitra Sal'a

Rok 2020 bol silno ovplyvnený pandémiou korony. Aj napriek tomu v tomto roku vznikli na Slovensku 3 nové rugbyové kluby (pričom posledným založeným klubom bol doteraz Rugby Klub Bratislava, ktorý vznikol v 2015). 5 rokov trvajúca prestávka skončila a medzera bola zmazaná.

Rugby Slovensko - Slovakia Bratislava Nitra Sal'a

RK Nitra vznikol začiatkom jari 2020, klub Rugby – Liptovský Mikuláš, ktorý vznikol za podpory žilinského klubu koncom jari 2020 a teraz aj Rugby Klub Šaľa – je to skvelý rok pre slovenské rugby. Dúfajme, že kluby budú pokračovať v činnosti aj naďalej a nezaniknú. V roku 2019 zanikli 2 kluby v Trnave a Košiciach a predtým v roku 2017 zanikol bardejovský klub. Takže keď sa na to pozrieme z dlhodobej perspektívy a porovnáme vznik a zánik klubov, výsledná bilancia je záporná, čo sa počtu aj kvality týka (aj preto, že začiatočníci sa musia všetko učiť od základov a predošlé skúsenosti sa stratia). Keď vezmeme do úvahy, že počty aktívnych rugby hráčov boli nadhodnocované, vždy je lepšie vrátiť sa naspäť do reality a rozvíjať rugby a trénovať hráčov priamo na ihrisku.

Rugby Slovensko - Slovakia Bratislava Nitra Sal'a

Tréning sme začali rozcvičkou – nácvikom základných techník, prihrávok, kopov a postavenia hráčov. Bolo dôležité, aby aj nováčikovia nabrali odvahu. Ihrisko bolo v dobrom stave a upravené.

V strede tréningu sme prešli z nácviku základných techník na zábavnejšie činnosti ako je oboznamovanie sa so stratégiou line-outov a mlynov. Každý účastník sa s radosťou učil nové veci a aj nováčikovia zvládli po niekoľkých pokusoch zložitejšie formácie.

Na záver tréningu sme si zahrali touch rugby s pravidlom, že kto sa dotkol útočiaceho hráča si kľakol na kolená, aby spoluhráč útočníka získal viac priestoru na rozohratie.

Bol to fantastický prvý tréning, aj vďaka veľkej podpore Nitry, ktorá založila nový klub úplne sama a od základov bez akejkoľvek ďalšej podpory. Vďačí za to tímovej spolupráci, pri ktorej každý člen prispel k úspechu.

Členovia RKB sú dobrým príkladom pre ostatných – obetovali nedeľné poobedie a peniaze na cestu aby podporili vznik nového rugby klubu na Slovensku.

Odmena po tréningu

Hráči a nadšenci rugby: Adam, Denis, Ivan, Maťo, Adam, Samo, Dávid, Oriol, Charlie, Stella a fotograf-dobrovoľník.

Ak máte záujem hrať rugby a ste zo Šale a okolia, kontaktujte manažérov Rugby Klubu Šaľa.

https://www.facebook.com/Rugby-Klub-%C5%A0a%C4%BEa-107967181022288/