Rugby Bratislava in Zilina - Rugby league

Kalendár letného času 2020

Sobota 18. júla – Rugby Tour v Bratislave Taliansky tím / Rugby 10s

Nedeľa 16. augusta – Žilina vs Havirov Rugby XV

Nedeľa 23. augusta – RKB vs Piešťany Rugby XV

Sobota 29. augusta – Rugby Tour v Bratislave Britský tím Rugby XV

Summer time calendar 2020

Saturday 18th July – Rugby Tour in Bratislava Italian team / Rugby 10s

Sunday 16th August – Zilina vs Havirov Rugby XV

Sunday 23th August – RKB vs Piestany Rugby XV

Saturday 29th August – Rugby Tour in Bratislava UK team Rugby XV