Náš junior U14 Šimon si zahral vo Viedni

Presun z kategórie U12 do U14 bol pre neho veľká zmena. Hralo sa na väčšom ihrisku, dlhšie a so silnejšími protihráčmi. Presun nebol síce jednoduchý, no skončil sa úspešne.

Sme hrdí, že jeden z detských účastníkov našich tréningov sa zúčastnil na takom prestížnom podujatí.

Rugby Klub Bratislava U14

Our boy U14 Simon has played in Vienna.

Moving frmo U12 to U14, it was big change for him, playing on a bigger pitch, longer time with stronger children as well.
The transition was not easy but successful.

We are so proud one of our children training is part of such competitive event.

rugbyklubbratislava@gmail.com

www.quantior.com

Quantior