V archíve sme našli krásny zápas slovenskej XV ligy. V tom čase novozaložený RKB hľadal viac zápasov, v ktorých by si mohli skúsenejší hráči zahrať a podporiť iné tímy.

Rugby Trnava vs Kosice

Boli to dobré časy, keď rugby na Slovensku rástlo. Objavil sa nový klub v Piešťanoch a Trnava mohla hrávať v XV lige, aj počtom aj kvalitou hráčov.

Užite si video a možno spoznáte niektorých hráčov.

Pozerám si to po niekoľkých rokoch. Každý manažér rugbyového klubu môže potvrdiť, že nič netrvá večne a to čo sa dosiahlo včera, sa zajtra môže vypariť.

Tu by som chcel pripomenúť Lukáša, ktorý sa stále stará o RCS Trnava a hoci mali vzostupy i pády, bol aktívny pri budovaní detského rugby, ako rozhodca (Giacomo sa od neho mohol veľa naučiť) a podporil RKB i ako hráč keď bolo treba.

Košice boli v tom čase jedným z hlavných uchádzačov o titul najlepšieho tímu na Slovensku. Dnes znova budujú tím, no keďže na východe nie je žiadna konkurencia, majú to zložité.

Ak chcete vedieť, kam idete, nezabúdajte, odkiaľ ste prišli.

 

ENG

Trnava vs Kosice / October 2015 rugby XV – when we thought rugby would just keep growing

We have found in our archives a lovely match rugby Slovak league XV, when at the time, the newly club RKB created was looking for more games to support and play more for the experienced RKB players.

It was a good time, when the rugby in Slovakia was only growing, with the merging rugby club of Piestany as well, and Trnava could fully compete at the XV level, in term of quality and also numbers of players.

Enjoy the video and try to recognize some faces.

Watching this after couple of years already, every manager of a rugby club would confirm nothing last forever, and what has been gained the day before could be vanished the next day.

Beside, a great mention to Lukas P. who is still handling the RCS Trnava, having up and down since, but was part of the RKB history as well, supporting with the kids, as a referee (which Giacomo has learnt so much from him), and as player supporting the RKB when needed.

Kosice as well, at the time, was in position to the main contender to clutch the title of the best team in Slovakia, and today’s on under reconstruction with an Eastern competition pretty absent making the deal complicated.

If you wanna know where you go, don’t forget where you come from.