Žilinský tím mal v tom čase prenajatú polovicu futbalového ihriska od základnej školy, kde sme si zahrali 3 priateľské zápasy v sedmičkách.

Rugby Bratislava Zilina Slovensko 2015
Rugby Bratislava Zilina Slovensko 2015

Vďaka Davidovi, ktorý bol v tom čase manažérom Žiliny, sme si mohli po mesiacoch tréningov od založenia klubu v máji 2015 konečne zahrať súťažný zápas.

Dnes, po štyroch rokoch, je Žilina stále silným partnerom RKB. Tešíme sa, že máme podobnú víziu a priateľský prístup (a želali by sme si, keby to bolo rovnaké pri všetkých kluboch na Slovensku, aby sme umožnili rugby rásť)

 

ENG

The Rugby Klub Bratislava has set his first friendly match ever against Zilina back in 2015

At the time, Zilina had a half football pitch rent from a primary school, where we have competed a friendly 7s matches, x3.

Thanks to David, who was manager of Zilina at this time, we were able to get a real competition after months of training, since we have created the club in May 2015.

Today, 4 years later, Zilina is still a strong partner with RKB, and pleased for sharing the same vision, and friendly attitude (which we wish it would applied to every club in Slovakia, to make the rugby growing possible).