Rugby Bratislava
Last match Zilina vs Bratislava in May 2017

The Rugby Klub Bratislava will play on Sunday 26th November 2017 at home against Zilina.

Two weeks after competing against the RC Donau, I hope we gather enough experience to increase our gameplay against the Yellow and Green team. This time of course we won’t get the support from Zilina :).

Zilina may get a reinforcement from Olomouc, since in Moravia they don’t have any competition with such low temperatures. The challenge will be harder, but I believe the match itself would be even better than few months ago when we come with only 14 players, when the fixture was set during public holiday and couple of players travelling with family.

Rugby zdar.

Charlie

RC Zilina 46 – 26 RK Bratislava Rugby XV – May 2017

Dva týždne po zápase proti viedenskému RC Donau, dúfajúc že sme nazbierali dosť skúseností aby sme zlepšili našu hru proti žlto-zeleným. Samozrejme, že teraz od Žiliny nemôžeme mať výpomoc 🙂.

žilina môže získať výpomoc z Olomouca, keďže na Morave sa teraz vzhľadom na nízke teploty nehrá žiadna súťaž. Výzva bude o to ťažšia, ale verím že zápas bude lepší ako pred niekoľkými mesiacmi, keď sme prišli len so 14 hráčmi, keďže sa hralo počas štátneho sviatku a niekoľko hráčov cestovalo so svojimi rodinami.

Rugby Bratislava
Giuseppe scoring a try, going through the defense