Tom Clark - Rugby Klub Bratislava
Tom Clark – Rugby Klub Bratislava

Ahoj Tom, mohol by si sa nám tak v skratke predstaviť, a ako si sa dostal do Bratislavy?

Volám sa Tom Clarke,mám 27 rokov a pochídzam priamo z Rugby (mesto) v Anglicku. Pracujem pre Jaguar Land Rover v Nitre ako AME Facilities Engineer Projecting Managing the installation of the new Trim & Final Facility . Práve preto som sa v auguste presťahoval do Bratislavy, budem tu az dovtedy, kým to tu nebude všetko sprevádzkované.

Aké je tvoje rugby zázemie? A aký je tvoj obľúbený post v rugby?

Rugby hrám už od svojich 8. rokov, čiže takmer 20 rokov. Newbold RFC je môj bývalý klub za ktorý som hrával keď som žil v Anglicku, teraz momentálne hrajú Národnú 3. Divíziu.
Môj obľúbený post v rugby je Deviatka(9)- Mlynová spojka, preto, lebo je to kľúčová väzba ohľadom komunikácie medzi rojníkmi a útočníkmi. Aj keď nie som rojník, mojou ďalšou obľúbenou pozíciou by bolo rojové krídlo(Flanker č.6 a 7),hrajú počas celej hry veľmi fizycky a sú na to veľmi vhodní byť kľúčovou podporou v zadnej línii.

Prvý zápas Bratislavy proti Piešťanom a nakoniec aj víťazstvo, aký je to pocit ?
Je to skvelý pocit byť pri tom v rozvíjajúcom sa klube, akým je RKB. Bol som veľmi hrdý byť kapitánom v zápase proti Piešťanom a zároveň to bol môj prvý zápas za klub a odišli sme s dobre zaslúženým víťazstvom.
Všetci hráči dali do hry celú svoju snahu,plných 100% , bolo mi potešením vidieť ten mix hráčov z rôznych tímov a s rôznou úrovňou, ktorí skvelo spolupracovali medzi sebou, keď bol na nich vyvíjaný tlak.

Kde vidíš možnosti na zlepšenie v RKB aby sa vyhrávalo viac zápasov, a takisto ako pokračovať v tréningoch začiatočníkov, ktorí nedávno prišli do klubu?

Veľa úsilia a snahy treba realizovať na všetkých chalanov, aby pokračovali v úspechu ďalej a držali sa víťaznej vlny, tvrdo trénovať , čo sa vyplatí počas súťažných zápasov.
Znalosť hry a správne pozičné postavenie, verím tomu, že toto je kľúčové v práci posúvajúc sa dopredu mysliac na zvyšok sezóny,a ako tím môžeme ďalej pokračovať.
Takisto aj FITNESS je veľmi dôležitý a je to individuálna vec každého hráča rugby, ako tím sa potrebujeme navzájom povzbudiť a klásť dôraz na fitness počas netréningových dní , aby vzrástla výdrž a hra prebiehala veľmi rýchlo.

Hi Tom, could you please introduce shortly yourself, how did you come in Bratislava ?

My name is Tom Clarke, I am 27 years old and I was originally living in Rugby, England. I work for Jaguar Land Rover in Nitra as an AME Facilities Engineer Projecting Managing the installation of the new Trim & Final Facility. This is why I moved to Bratislava in August, I will be here for the foreseeable future until the Nitra plant is fully operational.

What’s your rugby background? And your favorites positions in rugby ?

I have been playing Rugby since I was 8 years old, so almost 20 years. Newbold RFC is my former club who I was playing for when I was living in England, they are currently in the National 3 division.

My favorite position is Scrum Half (9), this is because they are the key link for communicating and organizing the forwards and the backs. Although I am not a forward, my second favorite position would be a Flanker (6 and 7), they play a very physical role within the game and are well suited to be a key supporting player for the backline.

First match with Bratislava against Piestany, and a victory after a season for the RKB without it, how does it feel ?

It feels great to be a part of an upcoming club like RKB. I was very proud to Captain the side against Piestany as this was my first game for the club and we came away with a well deserved WIN.

All the players put in 100% effort into the game, I was pleased to see a mixture of players from different teams and abilities working well together when the pressure was on.

Where do you see the improvements in RKB to win more matches, and as well to continue our training and teaching beginners who has joined the club recently ?

A lot of work and effort has to be put in from all the boys at training to continue the success and keep up the winning ways, hard work at training will pay off on game days.

Knowledge of the game and correct positioning I believe is the key area to work on going forward with the remainder of the season, as a team if we can crack that then the rest will flow..

Also, FITNESS is a ‘Personal’ objective of any Rugby player, as a team we need to encourage each other to put the extra effort into fitness on non training days to increase stamina and keep a fast flowing game.

Tom Clarke