Rugby Klub Bratislava Ragby Bratislava Slovensko Slovakia vs Piestany Women rugby 7s Zeny

Ešte pred hlavným zápasom seniorskej XV extraligy vybehli na žilinský trávnik v historickom zápase ženy. Žilinčanky sa predstavili v dvoch stretnutiach proti zmiešanému tímu Piešťan a Slovana. Hoci utrpeli dve porážky, hrali v zápase 6 proti 6 bez náhradníčok.

Oba zápasy boli vyrovnané, Žilina dokázala držať krok v úvode, no v závere už nestačila tímu, ktorý mohol vystriedať oddýchnuté hráčky. Obe strany predviedli dobrú prácu rúk i prehľad v hre. Zjavne pomáha mať od začiatku trénerov, ktorí sú aktívni v mužských súťažiach. Slabšia kondička sa už prejavila na kvalite ku koncu, no je isté, že súťaž od súťaže sa dámy aj fyzicky zlepšia v týchto kondične náročných sedmičkových zápasoch.

Dámy prinášajú čerstvý vietor do slovenského rugby. So zmyslom pre cit vyhľadávajú skôr medzery v obrane a hrajú do šírky na rozdiel od chlapov, ktorí často hľadajú fyzickú agresiu. Bolo veľkým potešením zúčastniť sa na tomto podujatí ako rozhodca a to i napriek mojej slabej slovenčine pri vysvetľovaní pravidiel.

RKB nanešťastie nemohol Žilinu podporiť, keďže momentálne nemáme ženský tím a ani nemôžeme začať ženský program s viacerými trénermi (momentálne sa sústredíme na rozvoj rugby školy.)

Rugby Klub Bratislava Ragby Bratislava Slovensko Slovakia vs Piestany Women rugby 7s Zeny

Rugby Klub Bratislava Ragby Bratislava Slovensko Slovakia vs Piestany Women rugby 7s Zeny

A historical women match for Zilina, as a introduction before the main match rugby XV senior.
The Zilina women competed in 2 matches competition against a mixed team Piestany Slovan Bratislava.
Zilina has been defeated twice, but playing at 6 vs 6 without a bench.

The two matches were belanced, where Zilina was able to respond the first minutes, but couldn’t handle the end of the match against the mixed team Piestany Slovan fresher with more players available. Good hands skills from both side, and a pretty good vision of the game. Possibly having men engaged in competition as trainers help a lot to get the quality from the beginning. A lack of cardio and good physical endurance decrease the quality of the runs at the end of the match, but for sure competition after competition, the ladies will improve physically in a very exhausted rugby 7s format.

Ladies in rugby bring a new breath to the rugby in Slovakia, with their touch of sensitiveness looking more to play into the gates and wide, comparing to the men looking for physical aggression sometimes. It was a great pleasure to be part of the event as a referee, despite my poor Slovak to explain the rules.

The Rugby Klub Bratislava unfortunately was not able to reinforce Zilina, as we don’t have women right now, and couldn’t start a women program with more trainers (focused currently on the development of the rugby school).

Charlie

Rugby Klub Bratislava Ragby Bratislava Slovensko Slovakia vs Piestany Women rugby 7s Zeny

Rugby Klub Bratislava Ragby Bratislava Slovensko Slovakia vs Piestany Women rugby 7s Zeny

Rugby Klub Bratislava Ragby Bratislava Slovensko Slovakia vs Piestany Women rugby 7s Zeny

Rugby Klub Bratislava Ragby Bratislava Slovensko Slovakia vs Piestany Women rugby 7s Zeny

Rugby Klub Bratislava Ragby Bratislava Slovensko Slovakia vs Piestany Women rugby 7s Zeny

Rugby Klub Bratislava Ragby Bratislava Slovensko Slovakia vs Piestany Women rugby 7s Zeny

Rugby Klub Bratislava Ragby Bratislava Slovensko Slovakia vs Piestany Women rugby 7s Zeny

Rugby Klub Bratislava Ragby Bratislava Slovensko Slovakia vs Piestany Women rugby 7s Zeny

Rugby Klub Bratislava Ragby Bratislava Slovensko Slovakia vs Piestany Women rugby 7s Zeny

Rugby Klub Bratislava Ragby Bratislava Slovensko Slovakia vs Piestany Women rugby 7s Zeny

Rugby Klub Bratislava Ragby Bratislava Slovensko Slovakia vs Piestany Women rugby 7s Zeny

Rugby Klub Bratislava Ragby Bratislava Slovensko Slovakia vs Piestany Women rugby 7s Zeny

Rugby Klub Bratislava Ragby Bratislava Slovensko Slovakia vs Piestany Women rugby 7s Zeny

Rugby Klub Bratislava Ragby Bratislava Slovensko Slovakia vs Piestany Women rugby 7s Zeny

Rugby Klub Bratislava Ragby Bratislava Slovensko Slovakia vs Piestany Women rugby 7s Zeny

Rugby Klub Bratislava Ragby Bratislava Slovensko Slovakia vs Piestany Women rugby 7s Zeny

Rugby Klub Bratislava Ragby Bratislava Slovensko Slovakia vs Piestany Women rugby 7s Zeny

Rugby Klub Bratislava Ragby Bratislava Slovensko Slovakia vs Piestany Women rugby 7s Zeny

Rugby Klub Bratislava Ragby Bratislava Slovensko Slovakia vs Piestany Women rugby 7s Zeny

Rugby Klub Bratislava Ragby Bratislava Slovensko Slovakia vs Piestany Women rugby 7s Zeny

Rugby Klub Bratislava Ragby Bratislava Slovensko Slovakia vs Piestany Women rugby 7s Zeny

Rugby Klub Bratislava Ragby Bratislava Slovensko Slovakia vs Piestany Women rugby 7s Zeny
Charles Cimetiere – referee Slovak Rugby Union – Women Rugby 7s