Rugby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko

Rugby klub Bratislava ponúka-umožňuje tréningy pre deti a mládež každú stredu od 18.00 do 19.30 a to v následujúcich kategóriaách : U10 U12 U14 U16. Samozrejme, že sa môžu pridať aj starší, ktorí budú postupne zaradení ku seniorom.

Team vedú kvalifikovaní ľudia a dobrovoľníci z rôznych krajín : Slovensko, Francúzsko,Anglicko. Sme viac než len klub, je to aj miesto kde sa môžeš zdokonaliť či naučiť rôzne cudzie jazyky, stretávať kamarátov, spáliš prebytočnú energiu a budeš fit. Rovnako taktiež pozývame rodičovaby skúsili s nami potrénovať tzv. bezkontaktové rugby.

Počas sezóny budeme mať niekoľko súťaží , ktoré budú podelené podľa jednotlivých kategórií a budúci rok to môže byť veľký krok vpred s možnosťou nejakých súťaží v zahraničí.

Spolu s dodatočnými tréningami ako sú npr. Rugby camp,Rugby academy, v Rugby klub Bratislava veríme, že deti budú mať väčšiu šancu uspieť v tomto náročnom športe. Kladieme veľký dôraz na bezpečnosť, športove vzdelávanie a kamarátstvo.

Kontakt : rugbyklubbratislava@gmail.com

Rugby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko

Rugby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko

The Rugby Klub Bratislava proposes trainings for the youths on Wednesday from 18.00 to 19.30. The categories are: U10 U12 U14 U16. Any older players are joining the senior squad as the physical differences is less obvious. Our squad is composed with qualified and volunteers members from different countries: Slovakia, France, England. More than a rugby club, a place where you can learn different languages, meet friends, spend energy and to get fit.

We also invite the parents for testing rugby for trainings without contacts. During the season, we would have couple of competitions for the youths, divided per cateory, and for the next year the club would be making a big step forward with possible competitions abroad.

With additional training like Rugby camp, and Rugby academy, we believe in Rugby Klub Bratislava children have the better chances to succeed in such demanding sport. We pay attention about the safety, the sport education, and the friendship.

Contact: rugbyklubbratislava@gmail.com

Rugby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko

Rugby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko

Rugby Bratislava Slovakia