V4connect Jean-Maxime Renard

V4connect Jean-Maxime Renard

Hodnotenie tímu:

Sme radi, že sme konečne postavili dobrý prvý rad s Palom, Giuseppem a Giacomom. Palo podal stabilnejší výkon, zvládal statické časti hry. Giuseppe, náš skvelý kapitán získava sebavedomie pri manažovaní hry, správne organizuje tím v útočných a obranných činnostiach a počas hry robí správne rozhodnutia (napríklad pri výbere spôsobu rozohrania penalty). Sníma tak povinnosti z mojich pliec, takže sa konečne môžem viac sústrediť na svoju vlastnú hru. Giacomo sa vrátil na ihrisko po dlhej prestávke, spôsobenej pracovnými povinnosťami a dovolenkou; prišiel o niekoľko kíl ťažší, no jeho talianska trieda sa prejavila aj proti omnoho čerstvejším hráčom.

Do druhého radu priniesol Richard svoje skúsenosti a nasadenie, či už v mlyne alebo rucku. Dobrý bojový duch a zlepšená fyzička od posledného stretnutia. Michal z Trnavy si vyskúšal novú pozíciu, keďže vo svojom tíme zvyčajne hráva na krídle. Usúdil som však, že lepší bude v roji. Spojením s jeho šikovnými rukami a rýchlosťou dokázal Žilinčanov zopárkrát zmiasť a skórovať.

V treťom rade bol len Július, keďže sa hralo bez rváčkov z dôvodu nedostatku hráčov. Neustále sa učí a zíkava skúsenosti a je veľmi dobrý ako skokan.

Naša mlynová spojka Christophe debutoval na tento pozícii v reálnom zápase. Hoci sa párkrát zle rozhodol, v druhom polčase sa zlepšil. V máji si dá prestávku, keďže ide so svojou priateľkou do Južnej Ameriky. Dúfame, že sa po tomto úžasnom výlete vráti do Bratislavy. Želáme mu skvelú a bezpečnú cestu. Adam sa pridal k nášmu tímu ako útokovka, podporil nás, za čo sme mu vďační. Spoľahlivý ako vždy, s presnými loptami na krídlo. Teším sa, že som si s ním mohol znovu zahrať, potom ako som ho stretol a trénoval pred dvoma rokmi v Piešťanoch.

Na centri sme skúsili novú zostavu so mnou a Slavom, keďže sa hralo bez rváčkov. Slavo skóroval úžasnú päťku, keď získal loptu od Žilinčanov po zlom odkope. Okrem toho párkrát využil diery v obrane a podal dobrý výkon v obrane proti ťažším, no pomalším hráčom.

Na krídlach Tomáš a Michal vyriešili viacero zložitých situácií. Tomáš sa na pár minút posunul na pozíciu centra, kde nachvíľu nahradil po zranení Adama. Škoda, že som nedotiahol tú prihrávku na krídlo, pretože by získal skvelú šancu na skórovanie. Michal oficiálne získal status Machine RKB, keďže pred dvoma týždňami trénoval počas búrky za vetra, snehu a teplôt okolo nuly. Solídny v obrane zabezpečoval loptu v útoku. Odkedy sa pridal k tímu na jeseň tak sa veľmi zlepšuje, hoci bol úplný začiatočník. To znamená, že v RKB je miesto pre každého. Maxime, náš fullback v zápase, konečne ukázal svoj plný potenciál v porovnaní so zápasom s Piešťanmi a robil vietor v obrane Žiliny. Ešte nebol úplne sebavedomý pri vysokých kopoch, no je dobrý, takže dokázal zlé situácie napraviť. Je efektívny aj v obrane. Dobrá práca, kámo a veľa šťastia aj tvojej firme V4Connect.

V4connect Jean-Maxime Renard

V4connect Jean-Maxime Renard

RKB squad review:

On the first row, we were pleased to have a proper first line with Palo, Giuseppe, and Giacomo. Palo more stable with his performance, was able to handle the static actions of the game. Giuseppe, our wonderful captain, getting more confidence in management, organizing correctly the squad in defense and attack, making right choices during the game (in term of penalties choices for example) releasing responsibilities from my shoulders, the way I can finally focus more about my own game. Giacomo, after a long absence due to holidays and work, came on the pitch was possibly few kilos in extra, but his Italian class made the difference today against much fresher players.

Second row, Richard, bringing his experience and commitment into the scrum, the ruck. Good fighting spirit putting the group forwards. Good physical improvement since last time he’s played. Michal (TT) tried this new position for him, usually use in Trnava on the wing, but I considered he would make a better job in the scrum. Mixing his ability with hand and speed, he confused the Zilina couple of times, where he brought a try.

On the third row, only Julius was present, removing the flankers cause of lack of players. Learning quickly and having more experiences, still very valuable as a jumper.

Our scrum half Christophe made his debut on that position in a real competition. Facing some mistakes in term of choices and bad passes, he could correct the aiming to set correct the gameplay on the second half. He would take a break end of May with his GF to visit the South America and hopefully would come back in Bratislava after this amazing trip, we wish him the best and safe trip. Adam on fly half, joining our squad to support us and we are pleased for it. Reliable as usual with clear ball sent to the wing, I am also very pleased to play on his side after Iv’e met and trained 2 years ago in Piestany.

On the center, new composition with myself and Salvo, who has switched to that position, cause we’ve removed the flankers. Scoring an amazing try, getting a bad from Zilina after a bad kick, he was able to see gaps couple of times and secure the defense against heavier players, but also slower.

On the wings, Tomas and Michal secured few difficult situations. Tomas switch for few minutes on the center position, to cover the partial injury of Adam. Pity I didn’t secure the pass on the wing, because he would have a big opportunity to score. Michal, which has officially got the status of Machine RKB since he trained during the storm two weeks ago, windy, zero degree and snow training. Solid and defense, he secured ball in attack improving a lot since he joined the club in Autumn 2016, without at the very beginning a rugby profile. It means there is place for everyone in RKB. Maxime, our full back of that day, shows finally his potential comparing to the last match against Piestany, putting risk inside the Zilina defense. Not totally confident under the high kick, but good enough to secure bad situation. Still efficient in defense. Good job buddy and good luck for your company V4Connect.

V4connect Jean-Maxime Renard

V4Connect with Jean-Maxime Renard

Rugby Bratislava Slovakia