Rugby ragby Bratislava Slovakia

FB pictures Zilina Rugby 7s SK championship

Going with only 8 players due to some vacancies, injuries and family duties, the Rugby Klub Bratislava went not with the strongest squad ever, but at least were present to the second round of the rugby 7s Championship in Slovakia.

RKB 0 – 55 TT

PN 47 – 0 RKB

ZA 19 – 14 RKB

SL 31 – 0 RKBS

Indeed the score has reflected an inglorious tournament for us. But the defeats of the today are our victories of tomorrow. We put on the pitch half of the squad pretty beginners, and except myself, the other half were not really experienced.

We have been pleased to count on the support of Zilina, providing us two players after we’ve faced two bad injuries (Arek and Richard) to their legs. What a good spirit from the “Bears” team, such gentlemen.

As a general trainer, I’ve decided to put into rugby business new players, reflected the lack of cohesion inside our fresh team. It could be a bit surprising comparing to the last season, but we have a new project to developing our club, focused on Slovak and local people. We accept the challenge to start from zero, with a real rugby training based on basic drills.

A bit mention to Slavo our President despite of an unlucky sickness, Richard who made his first tournament with us (and may be the last this Autumn due to his injury) coming from Kosice, Arek unlucky again with his ankle who was strong at the starting, Giuseppe who has scored an amazing try on our tactic “Mozzarella” near to the 5 m of Zilina try zone, Patrik has accepted the responsibilities to play center, fly half and scrum after only a year of rugby, Palo who should play the easiest matches at the end has been involved in all of them, and Arthur our youngest player this day U18 who was a good challengers against the adults with fast pace and clear vision (or sometimes not enough) and I am very proud to get this kind members with such a good attitude.

No matter the score, we are strong as one!

Charlie – Trainer Rugby Klub Bratislava


Do turnaja sme nešli s najsilnejšou zostavou, mali sme iba 8 hráčov kvôli dovolenkám, zraneniam alebo rodinným povinnostiam. Napriek tomu, Rugby Klub Bratislava sa zúčastnil druhého ročníka turnaja Rugby 7s na Slovensku.

RKB 0 – 55 TT

PN 47 – 0 RKB

ZA 19 – 14 RKB

SL 31 –0 RKB

Áno, skóre ukazuje potupnú prehru na turnaji pre nás, ale prehry súčasnosti znamenajú výhry budúcnosti. Na ihrisku bola polovica tímu začiatočníci a okrem mňa, druhá polovica tiež nemá veľké skúsenosti.

Veľmi nás potešila podpora klubu Žilina Bears, ktorý nám poskytli dvoch hráčov, potom ako Arek a Richard utrpeli zranenia nôh. Žilina ukázala úžasnú podporu tímu a skutočný športový duch, ozajstní gentlemani.

Ako hlavný tréner, rozhodol som sa zahrnúť do hry aj nových hráčov. Bolo vidieť, že máme nedostatočnú súdržnosť v tíme. Možno že je to prekvapujúce v porovnaní s minulou sezónou, ale máme nové projekty na rozvoj klubu, v ktorých sa sústreďujeme na ľudí z okolia, Slovákov. Akceptovali sme výzvu začať odznova, s reálnymi tréningami založenými na základných technikách.

Chcel by som poďakovať Slavovi, prezidentovi Klubu, ktorý sa zúčastnil napriek jeho chorobe; Richardovi, ktorý prišiel z Košíc a zahral si prvý turnaj s nami ( a možno aj posledný cez túto jeseň, kvôli jeho zraneniu nohy); Arekovi, ktorý mal znova nešťastie so svojim členkom, ale bol od začiatku silná podpora tímu; Guiseppe, ktorý skóroval s jeho taktikou “Mozzarella”; Patrikovi, ktorý akceptoval zodpovednosť hrať centera, fly half a scrum po iba jednom roku v rugby; Palovi, ktorý mal hrať iba cez posledný zápas v turnaji , ale nakoniec hral všetky a Arthurovi, najmladšiemu hráčovi U18, ktorý ľahko zvládal výzvy proti seniorom s rýchlym tempom a jasnou víziou ( aj keď niekedy nedostatočnou). Som veľmi hrdý na to mať v tíme týchto hráčov s výborným prístupom.