Our Rugby Club based in Bratislava-Nove Mesto has officially launched its rugby school (U10-12-14, 16-18) on Wednesday from 18.00 to 19.30. The strongest youths (U14-16-18) will have the possibly to stay until 20.20 and enjoy the Touch rugby with the adults.

As a trainer, with certificated level 1 coaching World Rugby gained in Austria Vienna, I will provide high quality training to the youths, using my experience, passion and knowledge. The sessions will be organized around the personal development of the children, enable them to be involved inside a rugby squad and with always in mind the security to keep our youths safe before handing them back to their parents. We propose plenty of fun drills and learning by playing!

The atmosphere in our club is very friendly and we also we speak 4 different languages – Slovak, English, French, and German and so this will be a big value beside the rugby sport itself. It’s a good opportunity for the local people to join a rugby community by playing an exotic sport in Slovakia, and for the expats to join a group of people who share the same passion.

Never give up Rhino

At the beginning of the season 2016/2017, we wanted to focus on the senior squad, and juniors from 14 yo to 18 yo. But in September, we received plenty of messages from parents searching for a rugby club in the city willing to welcome their bilingual children. I am pleased now to welcome two of the youngest children of the club Oliver and George who are only 8 years old and who have shown great rugby skills so far. For sure there is a place for everyone in Rugby Klub Bratislava and we welcome anyone, with any ability who want to have some fun and learn the game.

Contact us to get more details and we will respond promptly.

Hopefully see you on the pitch with plenty of friends.

Charlie – trainer Rugby school Bratislava


Náš Rugby Klub Bratislava oficiálne založil Rugby školu v Bratislave- Novom meste (U10-12-14, 16-18), ktorá bude trénovať každú stredu od 18:00 do 19:30. Silnejší mladí hráči majú možnosť ostať na celý tréning do 20:20 a užívať si “Rugby bez kontaktu” so seniormi.

Ako certifikovaný tréner (úroveň 1) od World Rugby, ktorý som získal vo Viedni, poskytnem vysokokvalitný tréning mladistvým, pričom využijem moje skúsenosti, vášeň a znalosti. Tréningy budú sústredené na osobný rozvoj detí. Budú zahrnuté do tímu rugby s tým, že vždy budem mať na pamäti ich bezpečnosť. Ponúkame veľa zábavných taktík a učenie hraním!

Atmosféra v klube je veľmi priateľská. Hovoríme 4 rôznymi jazykmi – slovensky, anglicky, francúzsky a nemecky, čo je tiež veľká výhoda popri rugby. Je to veľká príležitosť buď pre Slovákov, byť súčasťou komunity, ktorá hrá exotický šport alebo aj pre cudzincov, byť v skupine ľudí, ktorí zdieľajú rovnaké záujmy.

Na začiatku sezóny 2016/2017 sme sa chceli sústrediť na tím seniorov a juniorov od 14 do 18 rokov. Ale v septembri, dostali sme množstvo správ od rodičov, ktorí hľadali v Bratislave Rugby Klub, kde ich bilingválne deti môžu hrať. Som veľmi rád, že môžem privítať Olivera a Georga, ktorí majú 8 rokov a už nám ukázali ich rugby zručnosti! V Rugby Klub Bratislava je dostatok miesta pre každého s akoukoľvek skúsenosťou s Rugby, stačí mať vôľu zabávať sa a učiť sa hre. Radi Vás privítame!

Kontaktuj nás ak máš záujem a my ti hneď odpovieme

Vidíme sa na ihrisku s množstvom priateľov.

Charlie – tréner Rugby school Bratislava


charles-cimetiere-diploma-level-1-coaching-world-rugby-sept-16