What is the most difficult task in rugby? To stop running Boris? To catch up with speeding Speedy? Or to understand what Charlie wants from you at the training?

Three times no, dear friends.

The biggest challenge is to make sure, we can even play. RKB has quite a good position because of the capital city, lot of expats and students and most importantly, good marketing of course (thanks, Charlie :-D)

But you can see how quickly the team changes and how fast some players disappear (not from our hearts).

We need new players.

The more new players we get, the better.

This is a challenge for everyone, but especially for our new members as it comes with instant reward – the moment they bring new players they stop to be newbies as this role passes to newcomers 🙂

Jokes aside. To develop and to move forward we need new members. Please, ask your friends, colleagues, associates, schoolmates, relatives and invite them for at least one training. Maybe they will be surprised how good and rewarding sport rugby can be.

The best recruiters will be of course rewarded with something nice.

 

Slavo – President of RKB

Najväčšia výzva

Čo je na ragby najťažšie? Zložiť rozbehnutého Borisa? Dostihnúť Speedyho, keď vyštartuje s loptou? Porozumieť Charlieho pokynom na tréningu?

Trikrát nie, priatelia. Na rugby je najťažšie dosiahnuť, aby sa vôbec hralo. RKB má v mnohom výhodu – veľké mesto, dostatok expatov I študentov a samozrejme dobrý marketing ( dík, Charlie :-).

Aj sami však vidíte, ako rýchlo sa tím obmieňa a ako rýchlo dokážu niektorí hráči zmiznúť zo súpisky (aj keď navždy zostanú v našich srdciach, že áno).

Potrebujeme nových hráčov. Čím viac, tým lepšie. Je to výzva najmä pre našich nových členov, pretože prichádza s okamžitou odmenou – v tom momente prestávajú byť nováčikmi a presúvajú sa medzi skúsených 🙂

Žarty však nabok. Aby sme sa mohli rozvíjať a napredovať, potrebujeme nových členov. Oslovte svojich priateľov, známych, kolegov, príbuzných a pozvite ich aspoň na jeden tréning. Možno budú sami prekvapení, ako ich ragby chytí.

Na úspešných náborových pracovníkov budeme samozrejme myslieť a pekne sa im odmeníme.