Facebook Event children’s day in Kuchakda

RKB wants you for the Children’s Day

Sun, water, rugby. Honestly, do you need any more reasons to show up on Sunday, June 5th at Kuchajda and take part at the Childen’s Day?

Ok, if you do need, I’ll try to sum up one briefly.

This was quite successful year for RKB. The success was however built on people who touched the rugby ball for the first time earlier than in their late 30’s – foreign students and expats. We are lucky to have you, guys, and we are lucky we are based in Bratislava, so probably there won’t be shortage of skilled and experienced rugby players in the future.

But if we want to create stable club that could rely on the healthy core that doesn’t leave at the end of every school year, we have to start to build the backbone with the local kids. That’s the approach if we want to look further than to the next match.

Children’s Day is a great opportunity to show the kids how beautiful game rugby is. To let them touch the oval ball, pass it and kick it. Maybe some of them will like it enough to show up at training. As rugby will be one the compulsory stages at Kuchajda, each kid will have to pass through it.

And while I’m not saying we’ll have some new recruits for sure, this could be the beginning of a cooperation with Nove Mesto as well and that could lead to further opportunities.

The best part – all you have to do  is to come and enjoy the Sunday at water with friends 🙂

===
Slnko, voda, ragby. Naozaj niekto potrebuje ešte iný dôvod na to, aby sa v nedeľu 5. júna ukázal na Kuchajde a zúčastnil sa na Dni detí?

Ok, ak niekto iný dôvod potrebuje, skúsim ho stručne načrtnúť.

Tento rok bol pre RKB úspešný. Výsledky však stáli na ľuďoch, ktorí sa prvý raz dotkli ragbyovej lopty skôr ako v tridsiatke – čiže na zahraničných študentoch a expatoch.. Máme šťastie, že vás máme a máme šťastie, že pôsobíme v Bratislave, takže o šikovných a skúsených hráčov by nemala byť núdza ani v budúcnosti.

Ak však chceme vybudovať skutočne stabilný klub, spoliehajúci sa na zdravé jadro, ktoré sa nerozpŕchne na konci každého školského roka, musia byť jeho kostrou miestne deti. To je správny prístup, ak našou métou nie je len najbližší zápas.

Deň detí je skvelou príležitosťou ukázať deckám, aká je ragby úžasná hra. Aby sa mohli dotknúť šišky, zahádzať si a kopnúť do nej. Možno sa to niektorým zapáči natoľko, že sa ukážu na tréningu. Keďže ragby bude na Dni detí jedným z povinných stanovísk, každé dieťa ním bude musieť prejsť.

Netvrdím, že budeme mať hneď naisto nových členov. Môže to však byť začiatok spolupráce s Novým Mestom, čo môže viesť k ďalším príležitostiam.

A čo je na tom najlepšie – jediné, čo preto musíš urobiť, je prísť a užiť si nedeľu pri vode s kamarátmi 🙂

Slavo – President of RKB