World Rugby Council has approved the application of Slovenská Rugbyová Únia (Slovak Rugby Union) to become associate member union.

World Rugby Chairman Bernard Lapasset said: “We are delighted to be welcoming Slovakia as member of World Rugby. These are very exciting times for our sport with unprecedented growth and interest around the world. With today’s announcement, we look forward to a stronger, better-organised game in this country and we are glad that they are now ready to join the global rugby family and resume their work growing the game in South America and Europe.”

SRU is an active union within their regional associations, recognized by his respective National Olympic Committee and meet the associate membership criteria. Slovakia achieved that in Europe back in 2004. Slovakia is a regular participant in regional activities and tournaments.

===

Le Conseil du World Rugby a approuvé la candidature de Slovak Rugby Union pour devenir un associé de l’union.

Le président du World Rugby Bernad Lapasset dit : “Nous sommes heureux d’accueillir la Slovaquie comme un membre du World Rugby. Ce sont des moments très excitants pour notre sport avec une croissance non-vue à ce jour et un intérêt à travers le monde.  Avec l’annonce de ce jour, nous attendons des matchs plus importants et mieux organisés et nous sommes heureux qu’ils sont maintenant prêt à joindre la communauté planétaire de rugby et de continuer leur travail avec l’évolution du jeu en Amérique du Sud et en Europe.”

SRU est une union active dans leurs associations régionales, reconnue par la perspective du commité olympique national et d’achever les critètes pour devenir membre. La Slovaquie a achevé cela en Europe en 2004. La Slovaquie est un participant régulier dans des activités régionales et des tournaments.

===

Rada World Rugby schválila prihlášku Slovenskej rugbyovej únie, a prijala ju za pridruženého člena.

“Teší nás, že môžeme privítať Slovensko vo World Rugby,” povedal šéf svetovej organizácie Bernard Lapasset. “Sú to veľmi vzrušujúce časy, v ktorých náš šport zažíva bezprecedentný rozmach a záujem na celom svete. Po dnešnom oznámení sa tešíme na silnejšie postavenie a lepšiu organizáciu hry v tejto krajine. Sme radi, že je pripravená pridať sa k svetovej rugbyovej rodine a pokračovať pri popularizácii tejto hry v Južnej Amerike a v Európe.”

SRÚ je aktívnym zväzom v rámci regionálnej asociácie a je uznávaná aj národným olympijským výborom. Spĺňa kritériá pridruženého členstva. V rámci Európy to Slovensko dosiahlo už v roku 2004. Slovensko je pravidelným účastníkom regionálnych turnajov.