Our junior’s school is still developing but its intention is to start to prepare the children by teaching them the basic skills of rugby and how to work as a team. The programme for the kids to focus on them having fun and then looking to encourage them by building their skills and confidence.

Tag rugby is played to introduce the younger children to the game whilst preparing them for the future in the game.

All we want to do is build the club and fundamental to that, is establishing the next generation of players to come through. Our focus will always be to ensure that the kids have fun, learn about the game and how to play as part of a team and hopefully start to fall in love with the game.

Naša škola pre juniorov sa stále vyvíja. Jej cieľom je príprava detí. Chceme ich naučiť základné ragbyové zručnosti a tímovú spoluprácu.

Program je postavený na tom, aby sa deti bavili, a pritom získavali techniku a sebadôveru.

Mladšie deti hrajú tag rugby, aby sa lepšie zoznámili s hrou a pripravili sa na budúce zápasy.

Našim hlavným cieľom je vybudovať klub. Preto je nevyhnutné, aby prišla aj ďalšia generácia. Vždy sa sústredíme najmä na to, aby bol tréning pre deti zábavný, aby sa zoznamovali s hrou i tímovou spoluprácou, a dúfame, že si rugby zamilujú.

Príďte sa pozrieť, priveďte aj svoju rodinu a pridajte sa k nám na tejto ceste.

Please come along, bring your family and join us on this journey.

James – manager of RKB and the rugby school

Rugby Bratislava