Aj keď bol dnes chladný a mokrý deň, neodradilo to hráčov RKB hrať riadny zápas na pravom rugby ihrisku! Naozaj sme si hru užívali a bolo super, že sme si mohli rôzne techniky vyskúšať aj v praxi. Atmosféra bola úžasná.

Hráči mali možnosť hrať zápas a získať skúsenosti nielen priamo z hry, ale aj od profesionálneho rozhodcu Grega Fostera z Nového Zélandu. Juniori a seniori, noví a skúsení hráči, všetci spolu išli do detailov hry a naučili sa niečo nové. Sme veľmi radi, že klub sa stále rozrastá a  dnes, s takmer 20 hráčmi, sme boli schopní hrať Rugby 7 bez problémov.

Nabudúce, Rugby 15 čaká na nás, možno aj s tebou, tak príď na tréning a vyskúšaj si najlepšiu hru na svete! 🙂

At the top of the food chain

Even though today was a cold and wet day, it didn’t discourage players of RKB to play a full contact match on the real rugby pitch! We really enjoyed the game, it was nice to try the techniques practically and the atmosphere was really great.

The players had the possibility to play a full game and gain experiences directly from the game and moreover from the professional referee Greg Foster from New Zealand.  Juniors or Seniors, newcomers or experienced player, all together went to details of the game and learned something new. It is nice to see that the club is getting bigger and bigger and now with almost  20 participants, we are able to play Rugby 7s without any problem.

The next time, Rugby 15s is waiting for us, maybe with you so come to the training and try the best game in the world! 🙂

Patrik

facebook-logo

RKB pictures Facebook

Rugby Bratislava