1/ How did you get to RKB?

I’ve been a rugby fan for a long time, albeit a passive one. I have a common friend with Boris, one of the RKB members. When I met Boris I flooded him with a deluge of questions about rugby and the club, matches etc. I asked him to let me know when there will be some match in Bratislava as I would like to see it. He invited me to a training instead. First I had lot of doubts as I am not young lad anymore, nor am I a big guy. Playing rugby was on my bucket list though, so I thought – what a heck, I’d be sorry if I don’t give it a try, the worst what can happen is I do one training and stop.

Well, I didn’t stop yet. I found great people at RKB with understanding for rugby beginners and playing rugby is much more fun than just watching it.

Ako si sa dostal k RKB?

Ragby sa mi páčilo už dlho, no vždy som bol len pasívny konzument. Raz ma však kamarát zoznámil s Borisom, ktorý hráva za RKB. Okamžite som ho zaplavil otázkami o ragby, ako funguje klub, kde chodia hrávať a podobne. Poprosil som ho, aby mi dal vedieť, keď bude nejaký zápas v Bratislave, pretože by som sa rád išiel pozrieť. On ma však namiesto toho pozval rovno na tréning. Najskôr som mal kopu pochybností, pretože predsa len už nie som najmladší a ani nemám postavu, aká sa zvyčajne u ragbistov očakáva. Zahrať si ragby však bolo na zozname vecí, ktoré som chcel aspoň raz zažiť. Tak som si povedal – budem ľutovať ak to aspoň nevyskúšam, veď najhoršie čo sa môže stať je to, že skončím po prvom tréningu.

Zatiaľ som neskončil. V RKB som našiel skvelých ľudí s pochopením pre začiatočníkov. A hrať ragby je omnoho väčšia zábava, ako ho len sledovať.

scrum

2/ Did you know rugby before?

My first contact with rugby was 12 years ago during a World Cup. I watched one match out of a curiosity and I was hooked for good. It was much more intense and dramatic than any football match I saw before. I got myself rugby PC Game to learn the rules and I started to follow rugby much closely. That however only means watching couple of matches every spring during Six Nations and couple more every 4 years during the World Cup.

Stretol si sa s ragby už predtým?

Môj prvý kontakt s ragby bol pred dvanástimi rokmi počas majstrovstiev sveta. Zo zvedavosti som si pozrel jeden zápas a hneď ma to chytilo. Bolo to intenzívnejšie a dramatickejšie ako ktorýkoľvek futbal, ktorý som dovtedy videl. Zaobstaral som si ragby na PC, aby som sa naučil pravidlá a začal som ragby viac sledovať. To však znamená, že si len pozriem pár zápasov každú jar počas Six Nations a o trochu viac každé 4 roky počas MS.

how-to-scrum
3/ As a new member, how could you describe the trainings? Is it easy access for beginner, or the level is quite high?

Trainings are fun, it’s a balanced mixture of technical skills training and playing. Of course it’s sport so it’s demanding and I’d recommend having some fitness before starting but it is suitable for beginners as well.

Ako by si ako nový člen popísal tréningy? Sú vhodné aj pre začiatočníkov alebo je latka príliš vysoko?

Tréningy sú zábavné, je to vyvážená zmes cvičenia techniky a hrania. Samozrejme, je to šport, takže je to náročné a odporúčal by som mať aspoň nejakú kondičku. Je to však vhodné aj pre začiatočníkov.

12356905_1662616120662591_8414891741700003866_o
4/ Already 2 competitions made. What are your feelings about it? How was the atmosphere?

It was incredible. I joke with my friends that it was the fastest rugby career in the world, playing a match in Rugby Sevens so soon after beginning. Of course I did some mistakes and my performance was far from what I’d like to see but it was really incredible experience. Fortunately my teammates had a lot of understanding. I already played in a XV rugby match as well. It’s the best school and lot of fun.

Hral si už v dvoch zápasoch. Aké to bolo? Aká bola atmosféra?

Bolo to neuveriteľné. Vtipkujem s kamarátmi, že som spravil najrýchlejšiu ragbyovú kariéru na svete, keď som na zápas v sedmičkovom ragby nastúpil tak krátko po začiatku. Samozrejme som robil chyby a môj výkon mal ďaleko od toho, čo by som si želal, ale i tak to bol neskutočný zážitok. Našťastie,

spoluhráči mali pochopenie. Odvtedy som hral už i zápas v pätnástkovom, veľkom ragby. Zápasy sú najlepšia škola a výborná zábava.

11059293_1662613080662895_4877556843855883403_o

5/ Will you recommend this sport to a friend? What rugby could bring to the people? (sport, education, friendship…)

I do already. Over the years I already managed to get some my friend watching rugby, so I hope coming to training will be a next step. I found a nice community of people in RKB and got to know interesting people from many countries. I’d recommend rugby to anyone who wants to try something different, is not afraid of contact sports and is looking for excitement few other sports can provide.

Odporučil by si tento šport priateľom? Čo im môže ragby dať?

Už odporúčam. Za tie roky už niektorí z mojich známych ragby aspoň sledujú, takže dúfam, že účasť na tréningoch bude ďalší krok. V RKB som našiel dobrú komunitu a spoznal som zaujímavých ľudí z mnohých krajín. Ragby by som odporúčal každému, kto si chce vyskúšať niečo iné, nebojí sa kontaktných športov a hľadá vzrušenie, ktoré dokáže ponúknuť len málo iných športov.DSCF0793

Rugby Bratislava