1/ Ako sa cítiš po 10 mesiacoch hrania rugby? Hrali ste v Maďarsku a nedávno proti RK Bratislava.Čo ti to dalo?

After 10 months of rugby, how do you feel? You’ve played in Hungary and against RK Bratislava recently, what does it bring to you?

Cítim sa veľmi skvele ,som veľmi rád ,že som mal možnosť ,rugby vyskúsať ,a dalo mi veľmi veľa skúseností

I feel very great, really glad to have the opportunity to try rugby.

2/ Bol ste jedným z prvých hráčov v Piešťanoch, aké je tvoje postavenie v tíme, hlavne pred novými hráčmi?

You were one of the first players in Piestany, what is your current position in the team, and especially in front of new players?

Určite to prinieslo ,veľmi veľa skúseností, ale aj zabavu moje postavenie je ako vice kapitan ,a som v scrume,,v line oute,

It certainly brought me a lot of experience, but also fun in my position, as vice-captain. As well, very amazing being in the scrum and in the line out.

3/ Piešťany privítali mnoho hráčov, niektorí odišli, niektorí zostali,.Čo ťa drží pri tomto športe?

Piestany has welcomed some players, some left, and other stayed. Why does it make you continue this sport?

Rugby sa mi veľmi zapáčilo, a teda chcel som ostať

I really like rugby, and I wanted to stay.

4/ Aký je rozdiel medzi tréningom a skutočným zápasom rugby 7s?

What are the difference between the trainings, and the rugby 7s ?

Mne osobne sa rugby zapáčilo ,a určite to odporúčam každému aspoň vyskúšať, tak na tréningu sa skúšajú rôzne kombinacie ,postavenia a možné situacie , avšak na tom zápase je to o inom ,stres ,tlak ,ťažšie sa tam už niečo tak ľahko vymyslí ,a nie vždy to musí výjst,ale aspoň sa tým zapásom veľa naučíme

I personally liked rugby, and definitely recommend it to everyone, or at least to try it. Trainings are made for testing different combinations, and any possible situations. But in match, it’s different, more stress, pressure, and less creativity. Whatever we do, we learn a lot during matches.

Jakub