V sobotu 6. mája od 12.00 h usporiada Slovenská rugbyová liga národný rugbyový kemp.

Technické cvičenia a vysvetlenie pravidiel rugby league počas tejto akadémie rugby league.

Ak sa chcete pridať a máte radi rugby league, kontaktujte nás.

Národný rugbyový kemp – sobota 6. mája 2023 – Slovensko
Národný rugbyový kemp – sobota 6. mája 2023 – Slovensko
Advertisement