Slovenská rugbyová federácia zorganizovala na Slovensku rugbyový kemp pre deti

bola to paráda

Veľká vďaka patrí Stade de Vienne a Rugby Lab Vienna

IMG-5700

IMG-5701

IMG-5702

IMG-5703

IMG-5704

IMG-5705

IMG-5706

IMG-5707

IMG-5709

IMG-5710

IMG-5713

IMG-5714

IMG-5715

IMG-5716

IMG-5717

IMG-5718

IMG-5719

IMG-5720

IMG-5721

IMG-5722

IMG-5723

IMG-5724

IMG-5725

IMG-5726

IMG-5727

IMG-5728

IMG-5729

IMG-5730

IMG-5731

IMG-5732

IMG-5733

IMG-5735

IMG-5736

IMG-5737

IMG-5738

IMG-5739

IMG-5740

IMG-5741

IMG-5742

IMG-5743

IMG-5744

IMG-5745

IMG-5746

IMG-5747

IMG-5748

IMG-5749

IMG-5750

IMG-5751

IMG-5752

IMG-5753

IMG-5754

IMG-5755

IMG-5756

IMG-5757

IMG-5758

IMG-5759

IMG-5760