Slovenská federácia pripraví ďalší reprezentačný rugby kemp.

Skutočne, chceme zlepšiť úroveň rugby na Slovensku a pripraviť náš ďalší európsky rugbyový zápas.

Príďte si zahrať s Bratislavou, mohli by ste mať šancu hrať za Slovensko a zapísať sa do histórie.

Priateľská atmosféra, certifikovaní tréneri rugby, európske a miestne zápasy rugby.

Advertisement