Nedávno vznikla na Slovensku organizácia Slovak Rugby League, ktorá sa venuje rozvoju disciplíny rugby league. Ako mladý a netradičný šport hľadáme sponzorov nášho národného tímu.

Zároveň v súčasnosti pripravujeme nové dresy pre našu národnú reprezentáciu v disciplíne rugby league. Mená a logá sponzorov s vďakou a radosťou uverejníme na našich reprezentačných dresoch.

Konkrétne detaily (umiestnenie Vašej reklamy na drese, výška sponzorského príspevku…) dohodneme osobne. Neváhajte nás kontaktovať!

slovakrugbyfederation@gmail.com

Slovak Rugby League shirt
Slovak Rugby League shirt
Slovak Rugby League - Bratislava
Slovak Rugby League – Bratislava
Rugby Klub Bratislava Slovak National team 2022
Rugby Klub Bratislava Slovak National team 2022
Advertisement