Bratislava je slovenským národným športovým centrom pre rozvoj rugby

Stávame sa oficiálnou slovenskou rugbyovou akadémiou na rozvoj rugbyovej ligy na Slovensku.

Projekty pre mužov a deti.

Na roky 2022 a 2023 vybudujeme detskú rugbyovú akadémiu, kurzy rozhodcov a kurzy trénerov rugby.

Budeme mať viac certifikovaných ľudí z Rugby Europe.

Chceme tiež skvalitniť rugby a nábor športov, keďže rugbyový marketing na Slovensku je nízky.

Advertisement