Bratislava je slovenským národným športovým centrom rugby

Bratislava sa stala slovenským národným centrom rugbyového športu.
Pre nás je dôležité vybudovať silnú štruktúru rugbyovej akadémie, kurzov rozhodcov, rozvoja rugbyového manažmentu a náboru rugby, aby sme prilákali nových hráčov.

Vďaka mestským fondom, fondom Slovenska a podpore Európskej rugbyovej ligy sa pohneme so skvelými rugbyovými projektmi.

Sme nadšení z ľudí zapojených do SRL, skvelých manažérov, skvelých trénerov rugby, skvelých asistentov.

Budujeme budúcnosť rugby ligy na Slovensku pre mužov a deti.

Tvoríme históriu.

Advertisement