SRL zorganizuje vyhľadávanie športových talentov, aby rugby na Slovensku rástlo.
Privítanie nových hráčov a výučba rugbyovej techniky.
Pre viac informácií nás kontaktujte