Slovenská rugbyová liga hľadá nových partnerov pre naše budúce európske zápasy a výrobu nášho nového reprezentačného dresu.

V prípade, že by ste mali záujem podporiť náš športový projekt, kontaktujte nás pre bližšie informácie a prediskutujte možnosti.

slovakrugbyfederation@gmail.com

The Slovak Rugby League is seeking for new partners regarding our future European matches, and the production of our new national team kit.

In case you would be interested to support our sport project, please contact us for more details and discuss about the possibilities.

Advertisement