Čestnosť: Je základným prvkom rugby. Je vytváraná poctivosťou a fér hrou.
Nadšenie: Rugbistov a rugbyových priaznivcov spája vášnivé nadšenie pre hru. Rugby prináša vzrušenie, emócie, a vedomú súdržnosť s globálnou rugbyovou rodinou.
Súdržnosť: Rugby má zjednocujúceho ducha, ktorý vytvára doživotné priateľstvá, kamarátstvá, schopnosť tímovej práce a spoľahlivosť bez ohľadu na kultúrne, zemepisné, politické, alebo náboženské rozdiely.
Disciplína: Je neoddeliteľnou súčasťou rugby na ihrisku aj mimo neho. Odráža sa v nej rešpekt k pravidlám, predpisom a základným hodnotám rugby.
Rešpekt: K spoluhráčom, súperom, rozhodcom a všetkým zúčastneným v hre je prvoradý.
Advertisement